Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
29/10/2023 2η Κυπέλλου 600 HAKRAMA T. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/10/2023 2η Κυπέλλου 615 ΤΙΤΑ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/10/2023 2η Κυπέλλου 1419 ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/11/2023 3η Κυπέλλου 444 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος 1118 ΤΙΤΑ ΑΘ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος 613 MATA R. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος 940 ΜΑΝΤΕΛΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/11/2023 2η Πρωταθλήματος 602 ΝΑΤΣΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/11/2023 2η Πρωταθλήματος 1424 THANO V. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/11/2023 2η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 603 ΠΑΠΠΑΣ Φ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 614 ΤΙΤΑ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 613 MATA R. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 1424 THANO V. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
03/12/2023 4η Πρωταθλήματος 1422 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/12/2023 5η Πρωταθλήματος 606 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος 444 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος 1436 ΚΑΠΝΙΣΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 1442 ΦΩΤΙΟΥ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 602 ΝΑΤΣΗΣ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 611 ΚΥΡΑΤΣΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 1118 ΤΙΤΑ ΑΘ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
13/01/2024 7η Πρωταθλήματος 602 ΝΑΤΣΗΣ Σ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/01/2024 8η Πρωταθλήματος 1498 MERKOHASANI L. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 602 ΝΑΤΣΗΣ Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
04/02/2024 Φάση των 8 Κυπέλλου 613 MATA R. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/02/2024 10η Πρωταθλήματος 1436 ΚΑΠΝΙΣΗΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/02/2024 10η Πρωταθλήματος 1118 ΤΙΤΑ ΑΘ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/02/2024 11η Πρωταθλήματος 597 ΣΕΦΕΡΗ Λ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/02/2024 11η Πρωταθλήματος 614 ΤΙΤΑ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/03/2024 13η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
02/03/2024 13η Πρωταθλήματος 1422 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/03/2024 14η Πρωταθλήματος 614 ΤΙΤΑ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/03/2024 14η Πρωταθλήματος 1436 ΚΑΠΝΙΣΗΣ Π. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
Μεταγραφή - Γ 616 ΓΕΡΟΝΤΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
31/03/2024 15η Πρωταθλήματος 1498 MERKOHASANI L. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 1422 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 606 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 1119 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 1424 THANO V. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ πρωτόδικα: 5
έφεση: 5
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος 603 ΠΑΠΠΑΣ Φ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος 614 ΤΙΤΑ Α. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος 606 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος 704 ΠΑΥΛΟΥ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. 15
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΙΤΑ Α. 4
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ MATA R. 4
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ THANO V. 4
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΙΤΑ Θ. 3
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΙΤΑ Θ. 5