Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
23/10/2022 3η Κυπέλλου 615 ΤΙΤΑ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος  1115 KRYEMADHI T. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 6
Κατόπιν έφεσης: 4
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος 613 MATA R. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 1118 ΤΙΤΑ ΑΘ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 603 ΠΑΠΠΑΣ Φ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
01/04/2023 Φάση των 12 614 ΤΙΤΑ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
01/04/2023 Φάση των 12 603 ΠΑΠΠΑΣ Φ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
01/04/2023 Φάση των 12 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1 ΜΗΝΑΣ

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΝ. 2
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ KRYEMADHI T. 4
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ MATA R. 2
01/04/2023 Φάση των 12 ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΙΤΑ Α. 4
01/04/2023 Φάση των 12 ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΠΠΑΣ Φ. 4
01/04/2023 Φάση των 12 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡ. 4