Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
23/10/2022 3η Κυπέλλου 615 ΤΙΤΑ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος  1115 KRYEMADHI T. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 6
Κατόπιν έφεσης: 4
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος 613 MATA R. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 615 ΤΙΤΑ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 1118 ΤΙΤΑ ΑΘ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 603 ΠΑΠΠΑΣ Φ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΝ. 2
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ KRYEMADHI T. 4
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ MATA R. 2