Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
09/10/2022 1η Κυπέλλου 47 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ 1
           
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
14/01/2022 7η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2
04/02/2023 10η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4