Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 13/11/21 ΒΕΡΙΓΟΣ Γ. 104 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 04/12/21 ΡΑΠΟΥΣΗΣ Α. 97 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 06/02/22 ΒΕΡΙΓΟΣ Γ.  104 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 06/02/22 ΤΣΑΚΑΛΙ ΤΖ. 101 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 13/02/22 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κ. 117 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 26/02/22 ΒΟΥΡΚΟΣ Γ. 389 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 12/03/22 ΒΕΡΙΓΟΣ Γ.   104 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ Π. 116 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΒΟΥΡΚΟΣ Γ. 389 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α. 103 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α. 103 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΤΣΑΗΜΟΣ Γ. 323 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΒΟΥΡΚΟΣ Γ. 389 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΒΕΡΥΓΟΣ Γ. 104 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΜΟΥΖΑΚΗΣ Δ. 113 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΓΟΥΣΕΤΗΣ Α. 112 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
Φάση των 15 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡ. 322 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 
 
4η 05/02/22 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ως παρατηρητής 1 Βαθμός Ηθους

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 1 Βαθμός Ήθους