Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
09/10/2022 1η Κυπέλλου 47 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ 1
02/04/2023 Φάση των 12 Πρωτ. 942 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
07/05/2023 Φάση των 4 Κύπ. 1021 BREGAJ A. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
14/01/2022 7η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2
04/02/2023 10η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4