Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 21/11/21 ΚΑΚΥΡΗΣ Δ. 756 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΠΑΛΑΤΣΟ ΝΤ. 734 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΜΠΛΑΤΖΑΣ Ν. 736 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 11/12/21 ΠΕΤΡΟΥ Γ. 745 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ Κ. 744 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22  ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π. 735 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22  ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Ι. 747 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
6η - 20/02/22  ΠΕΤΡΟΥ Γ. 745 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22  ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Σ. 815 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΚΑΚΥΡΗΣ Δ. 756 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Κ. 746 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση των 15 ΠΑΛΑΤΣΟ ΝΤ. 734 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση των 15  ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Σ. 815 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση των 15  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. 754 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση των 15  ΠΕΤΡΟΥ Γ. 745 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

9η 03/04/22 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ Ως παρατηρητης 1 Βαθμός Ήθους
30 09/04/22 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ Ως παρατηρητής 2 Βαθμοί Ήθους

                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ: 3 Βαθμοί Ήθους