Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
15/10/2022 2η Κυπέλλου 747 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
12/11/2022 2η Πρωταθλήματος 745 ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
12/11/2022 2η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥ Γ. 4
04/12/2022 5η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ 2
15/01/2023 7η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ 4
21/01/2023 8η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ 8