Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος 643 ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 4
Κατόπιν έφεσης: 3
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος 1136 ΣΟΛΟΜΟΝ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος 1219 ΠΡΥΜΙΔΗΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤ. 3
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΟΛΟΜΟΝ Ν. 3
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΡΗΣ Πρωτόδικα: 10
Κατόπιν έφεσης: 8
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΥΜΙΔΗΣ Γ. 4