Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
         
1η - 14/11/21 ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η. 651 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η. 651 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 04/12/21 ΖΑΧΟΣ Ι. 644 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
3η - 04/12/21 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. 652 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/02/22 ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η.  651 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/02/22 ΣΤΕΝΑΚΗΣ Α. 132 ΚΟΚΚΙΝΗ 3
6η - 26/02/22 ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤ. 643 ΚΙΤΡΙΝΗ -


 

1η 14/11/21 ΑΡΗΣ Ως παρατηρητης 1 Βαθμός Ήθους
4η 05/12/21 ΑΡΗΣ Ως παρατηρητής 2 Βαθμοί Ήθους
5η 12/02/22 ΣΤΕΝΑΚΗΣ Α. Κόκκινη 3 Βαθμοί Ήθους
8η 19/03/22 ΑΡΗΣ Ως παρατηρητης 4 Βαθμοί Ήθους
8η 20/03/22 ΑΡΗΣ Μη Προσέλευση 5 Βαθμοί Ήθους

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 15 Βαθμοί Ήθους