Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
22/10/2023 1η Κυπέλλου 1359 KACI KR. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/10/2023 1η Κυπέλλου 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/11/2023 1η Πρωταθλήματος 1055 ΔΗΜΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/11/2023 1η Πρωταθλήματος 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/11/2023 1η Πρωταθλήματος 462 ΤΣΙΑΒΟΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/11/2023 1η Πρωταθλήματος 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 5
18/11/2023 2η Πρωταθλήματος 1462 ΣΚΑΒΑΛΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 465 KUCI H. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 811 ΧΟΤΖΑ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/12/2023 4η Πρωταθλήματος 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/12/2023 4η Πρωταθλήματος 462 ΤΣΙΑΒΟΣ Θ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/12/2023 4η Πρωταθλήματος 1359 KACI KR. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/12/2023 5η Πρωταθλήματος 1465 ΣΙΑΧΙΝΗΣ Β. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
10/12/2023 5η Πρωταθλήματος 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
10/12/2023 5η Πρωταθλήματος 1359 KACI KR. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/12/2023 5η Πρωταθλήματος 1058 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/12/2023 5η Πρωταθλήματος 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
Μεταγραφή - Β 1125 XARBA B. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/01/2024 8η Πρωταθλήματος 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/01/2024 8η Πρωταθλήματος 1357 ΒΟΝΤΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 473 ΤΣΙΑΒΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 465 KUCI H. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/02/2024 10η Πρωταθλήματος 1359 KACI KR. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/02/2024 10η Πρωταθλήματος 465 KUCI H. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/02/2024 10η Πρωταθλήματος 1465 ΣΙΑΧΙΝΗΣ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/02/2024 10η Πρωταθλήματος 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/03/2024 12η Πρωταθλήματος 465 KUCI H. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/03/2024 12η Πρωταθλήματος 1359 KACI KR. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
10/03/2024 13η Πρωταθλήματος 1125 XARBA B. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
30/03/2024 14η Πρωταθλήματος 1055 ΔΗΜΟΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/03/2024 14η Πρωταθλήματος 923 ΝΤΟΥΡΡΑ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/04/2024 15η Πρωταθλήματος 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
06/04/2024 15η Πρωταθλήματος 1560 ΣΑΡΔΕΛΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/04/2024 15η Πρωταθλήματος 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
11/11/2023 1η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. 5
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος Ως παρατηρητής ΠΑΟΚ 2
18/11/2023 2η Πρωταθλήματος Συμμετοχή τιμωρημένου Ποδοσφαιριστή ΠΑΟΚ 10
06/04/2024 15η Πρωταθλήματος ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΟΚ 5