Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
02/04/2023 Φάση των 12 Πρωτ. 1058 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ε. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
           
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
02/04/2023 Φάση των 12 Πρωτ. Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΠΑΟΚ 2