Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
19/11/2022 3η Πρωταθλήματος 12 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/06/2023 Τελικός Πρ. 15 ΤΣΙΟΥΝΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 6
Κατόπιν έφεσης: 2
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
11/06/2023 Τελικός Πρ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΣΙΟΥΝΗΣ Α. 2