Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΛΕΣΣΗΣ Γ. 216 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 14/11/21 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. 215 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/12/21 ΛΕΣΣΗΣ Γ. 216 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/12/21 ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Ι. 212 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. 397 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 482 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22  ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ Μ. 393 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 27/02/22 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Κ. 392 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΛΕΦΑΣ ΧΡ. 218 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Ι. 212 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. 397 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 480 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. 397 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Κ. 392 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Ι. 212 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΛΕΣΣΗΣ Γ. 216 ΚΙΤΡΙΝΗ -
ΦΑΣΗ 30 - 2ος ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. 397 ΚΙΤΡΙΝΗ -
ΦΑΣΗ 30 - 2ος ΛΕΦΑΣ ΧΡ. 218 ΚΙΤΡΙΝΗ -
ΦΑΣΗ 30 - 2ος ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Κ. 392 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
Φάση των 15 ELTON C. 483 ΚΙΤΡΙΝΗ -
 Φάση των 15  ΛΕΦΑΣ ΧΡ. 218 ΚΟΚΚΙΝΗ 2
 Φάση των 15  MUCOPATA A. 396 ΚΟΚΚΙΝΗ 4

 

 
15 15/05/22 ΛΕΦΑΣ ΧΡ.  Κόκκινη 2 Βαθμοί Ηθους
15 15/05/22 MUCOPATA A.  Κόκκινη  4 Βαθμοί Ηθους

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ: 6 Βαθμοί Ήθους