Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
- Από το 36ο Τουρνουά 396 MUCOPATA A.  ΚΟΚΚΙΝΗ 4
- Από το 36ο Τουρνουά  218 ΛΕΦΑΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
21/01/2023 8η Πρωταθλήματος 351 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους