Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 13/11/21 ΣΤΕΛΛΑΣ Ι. 208 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΧΟΛΙΔΗΣ ΣΤ. 424 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Π. 203 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 04/12/21 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι. 427 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 05/02/22 ΜΠΕΣΗΣ Π. 205 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 05/02/22 ΧΟΛΙΔΗΣ ΣΤ. 424 ΚΟΚΚΙΝΗ 3
5η - 12/02/22 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Π.  203 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/02/22 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι.  427 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 27/02/22 ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΣ ΓΡ. 425 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΕΛΑΪΛΑΜΠΙ Ρ. 210 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΜΠΡΑΒΟΣ ΧΡ. 209 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22 ΜΠΕΣΗΣ Π. 205 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 827 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΣ ΓΡ. 425 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΒΛΑΧΟΣ Δ. 488 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΣ ΓΡ. 425 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 827 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι. 427 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. 423 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 
4η 05/02/22 ΧΟΛΙΔΗΣ ΣΤ. Κόκκινη 3 Βαθμοί Ηθους
4η 06/02/22 ΟΛΕΘΡΟΣ Παρατηρητής 1 Βαθμός Ήθους

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 4 Βαθμοί Ήθους