Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
12/02/2023 11η Πρωταθλήματος 1102 SHEHU Z. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
12/02/2023 11η Πρωταθλήματος 941 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
12/02/2023 11η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ SHEHU Z. 4
12/02/2023 11η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο. 4