Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 4
Κατόπιν έφεσης: 2
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.  2
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ.  2