Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
21/10/2023 1η Κυπέλλου  287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/10/2023 1η Κυπέλλου  283 ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/10/2023 1η Κυπέλλου  6 ΛΙΑΠΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/10/2023 2η Κυπέλλου 1416 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/10/2023 2η Κυπέλλου 1425 ΡΟΥΣΙΤ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/10/2023 2η Κυπέλλου 698 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος 9 ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/11/2023 2η Πρωταθλήματος 1425 ΡΟΥΣΙΤ Ε. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
25/11/2023 3η Πρωταθλήματος 285 ΚΟΥΒΑΡΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/12/2023 4η Πρωταθλήματος 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/12/2023 4η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/12/2023 5η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος 1031 ΛΟΥΚΑΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/01/2024 7η Πρωταθλήματος 1425 ΡΟΥΣΙΤ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/01/2024 8η Πρωταθλήματος 1031 ΛΟΥΚΑΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/01/2024 8η Πρωταθλήματος 698 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/01/2024 8η Πρωταθλήματος 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/01/2024 8η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/01/2024 8η Πρωταθλήματος 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 487 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/02/2024 10η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
10/02/2024 10η Πρωταθλήματος 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
17/02/2024 11η Πρωταθλήματος 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
25/02/2024 12η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/03/2024 15η Πρωταθλήματος 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 6 ΛΙΑΠΗΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 1425 ΡΟΥΣΙΤ Ε. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 487 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 698 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Δ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 1416 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 285 ΚΟΥΒΑΡΗΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος 1416 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/04/2024 18η Πρωταθλήματος 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΒΑΡΗΣ Κ. 4