Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 4
Κατόπιν έφεσης: 2
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
19/02/2023 Κύπελλο - Φάση 16 1031 ΛΟΥΚΑΣ Π. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
19/02/2023 Κύπελλο - Φάση 16 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1 ΜΗΝΑΣ
22/04/2023 Φάση των 8 Πρωτ. 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.  2
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ.  2
19/02/2023 Κύπελλο - Φάση 16 ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΟΥΚΑΣ Π. 4
19/02/2023 Κύπελλο - Φάση 16 ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 4
04/03/2023 12η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΗΠ. 2
02/04/2023 Φάση των 12 Πρωτ. Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΗΠ. 4
22/04/2023 Φάση των 8 Πρωτ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ. 4