Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
- Από το 36ο Τουρνουά  371 ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ 5
- Από το 36ο Τουρνουά  492 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
23/10/2022 3η ΚΥΠΕΛΛΟΥ 378 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Β. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους