Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
22/04/2023 ΦΑΣΗ 8 - ΠΡΩΤ. 538 ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 19 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ
22/04/2023 ΦΑΣΗ 8 - ΠΡΩΤ. 558 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
22/04/2023 ΦΑΣΗ 8 - ΠΡΩΤ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ. 10
22/04/2023 ΦΑΣΗ 8 - ΠΡΩΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α. 4
22/04/2023 ΦΑΣΗ 8 - ΠΡΩΤ. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 5