Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
09/10/2022 1η Κυπέλλου 566 ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ ΚΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος 571 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 6
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος  570 ΡΩΤΑΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 579 ΜΟΥΧΛΑΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/12/2022 6η Πρωταθλήματος 566 ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ ΚΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
22/10/2022 3η Κυπέλλου Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΑΡΙΩΝ 2
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.  6
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΤΑΣ Κ.  2
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΙΩΝ 5
12/03/2023 13η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΑΡΙΩΝ 4