Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
11/06/2023 Τελικός Πρ. 1075 ΤΟΠΤΙΔΗΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 6
Κατόπιν έφεσης: 2
           
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
22/10/2022 3η Κυπέλλου Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 2
19/11/2022 3η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 4
04/12/2022 5η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 8
15/01/2023 7η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 16
11/06/2023 Τελικός Πρ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΟΠΤΙΔΗΣ Ι. 2