Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
19/11/2022 3η Πρωταθλήματος 160 ΔΙΒΟΛΗΣ Π. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
04/02/2023 10η Πρωταθλήματος 158 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
22/01/2023 8η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΑΕΤΟΣ 2
04/02/2023 10η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. 4
12/03/2023 13η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΑΕΤΟΣ 4