Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
22/10/2022 3η Κυπέλλου 55 ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
05/02/2023 10η Πρωταθλήματος 1060 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
22/10/2022 3η Κυπέλλου  ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΕΡΒΑΣ Δ. 4