Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
16/10/2022 2η Κυπέλλου 1088 ΤΑΤΣΕΛΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 5
16/10/2022 2η Κυπέλλου  525 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 5
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
16/10/2022 2η Κυπέλλου ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΑΤΣΕΛΟΣ Α.  5
16/10/2022 2η Κυπέλλου ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  5
16/10/2022 2η Κυπέλλου ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 10