Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
16/10/2022 2η Κυπέλλου 1088 ΤΑΤΣΕΛΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 5
16/10/2022 2η Κυπέλλου  525 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 5
15/01/2023 7η Πρωταθλήματος 518 ΛΟΥΠΑΚΗΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
29/01/2023 9η Πρωταθλήματος 381 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 4

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
16/10/2022 2η Κυπέλλου ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΑΤΣΕΛΟΣ Α.  5
16/10/2022 2η Κυπέλλου ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  5
16/10/2022 2η Κυπέλλου ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 10
29/01/2023 9η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Α. 4