Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 13/11/21 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 525 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 13/11/21 ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 563 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 21/11/21 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 525 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 28/11/21 ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 563 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 05/12/21 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε. 521 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
4η - 05/12/21 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 525 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 05/12/21 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ Ν. 515 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 05/12/21 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Μ. 512 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 27/02/22 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤ. 918 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 27/02/22  ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 563 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 27/02/22  ΔΕΛΗΣ Ν. 527 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε. 521 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΔΕΛΗΣ Ν. 527 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΦΡΑΓΚΙΑΣ Π. 519 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 516 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΛΟΥΠΑΚΗΣ Ι. 518 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 563 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 525 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

7η 27/02/22 ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ως παρατηρητης 1 Βαθμός Ήθους
9η 03/04/22 ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ως παρατηρητής 2 Βαθμοί Ήθους

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 3 Βαθμοί Ήθους