Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος  1076 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
26/11/2022 4η Πρωταθλήματος 723 FRANCIS Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Γ. 3
26/11/2022 4η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ FRANCIS Α. 2