Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
08/10/2022 1η Κυπέλλου 298 DURMISHI AR. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος 216 ΛΕΣΣΗΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 4
Κατόπιν έφεσης: 2
27/11/2022 4η Πρωταθλήματος  49 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Χ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
26/02/2023 10η Πρωταθλήματος 48 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 6

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
08/10/2022  1η Κυπέλλου  ΚΟΚΚΙΝΗ DURMISHI AR. 4
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΕΣΣΗΣ Γ. 2
26/02/2023 10η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 6