Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
09/10/2022 1η Κυπέλλου 1078 ΤΣΑΓΚΗΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
           
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
09/10/2022 1η Κυπέλλου ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΣΑΓΚΗΣ Γ. 4
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 2
04/02/2023 10η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής   ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 4