Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
22/10/2023 1η Κυπέλλου 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/10/2023 1η Κυπέλλου  90 ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/10/2023 1η Κυπέλλου  727 ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/10/2023 1η Κυπέλλου  91 ΤΣΟΡΑΓΛΟΥ Φ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/10/2023 2η Κυπέλλου 994 ΤΣΙΟΠΑΝΙΔΗΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/10/2023 2η Κυπέλλου 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/11/2023 1η Πρωταθλήματος 725 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/11/2023 1η Πρωταθλήματος 91 ΤΣΟΡΑΓΛΟΥ Φ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/11/2023 2η Πρωταθλήματος 90 ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 727 ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 90 ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
09/12/2023 5η Πρωταθλήματος 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/12/2023 5η Πρωταθλήματος 727 ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος 361 ΛΙΑΠΗΣ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος 563 ΡΟΥΣΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/12/2023 6η Πρωταθλήματος 1440 ΤΣΕΡΚΩΝΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 1440 ΤΣΕΡΚΩΝΗΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 1404 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 833 ΜΠΑΪΡΑΜΠΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/01/2024 7η Πρωταθλήματος 725 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/01/2024 7η Πρωταθλήματος 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
13/01/2024 7η Πρωταθλήματος 727 ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
13/01/2024 7η Πρωταθλήματος 90 ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 1314 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
28/01/2024 9η Πρωταθλήματος 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/02/2024 10η Πρωταθλήματος 90 ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
18/02/2024 11η Πρωταθλήματος 1518 ΚΟΣΚΙΝΑΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/02/2024 11η Πρωταθλήματος 833 ΜΠΑΪΡΑΜΠΑΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/02/2024 11η Πρωταθλήματος 497 ΜΑΝΤΖΙΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/02/2024 11η Πρωταθλήματος 1314 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
25/02/2024 12η Πρωταθλήματος 727 ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/03/2024 14η Πρωταθλήματος 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/03/2024 14η Πρωταθλήματος 91 ΤΣΟΡΑΓΛΟΥ Φ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/03/2024 14η Πρωταθλήματος 1480 ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/03/2024 15η Πρωταθλήματος 1440 ΤΣΕΡΚΩΝΗΣ Γ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 16η Πρωταθλήματος 833 ΜΠΑΪΡΑΜΠΑΣ Α. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/04/2024 18η Πρωταθλήματος 1480 ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. 4
09/12/2023 5η Πρωταθλήματος Ως Παρατηρητής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 2
14/01/2024 7η Πρωταθλήματος Ως Παρατηρητής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 4