Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Τσιριμιάγκος Καίσαρας
Γεν. Γραμματέας  Πιερουλίδης Σπύρος
Ταμίας Ράλλης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος Α' Παπαχρήστου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Β' Μανωλίτσης Φίλιππας
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Βασιλειάδης Βασίλης
Αναπλ. Ταμίας Κοντάρης Χρήστος
Ειδ. Γραμματέας Λιάπης Ανδρέας
Μέλος Δημακόπουλος Γιάννης