Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Τσιριμιάγκος Καίσαρας
Γενικός Γραμματέας Πιερουλίδης Σπύρος
Ταμίας Ράλλης Δημήτρης
Α΄ Αντιπρόεδρος Παπαχρήστου Παναγιώτης
Β'  Αντιπρόεδρος Μανωλίτσης Φίλιππας
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Βασιλειάδης Βασίλης
Αναπλ. Ταμίας Κοντάρης Χρήστος
Ειδικός Γραμματέας Λιάπης Ανδρέας
Μέλος Δημακόπουλος Γιάννης