Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Τσιριμιάγκος Καίσαρας
Γενικός Γραμματέας Λιάπης Ανδρέας
Ταμίας Ράλλης Δημήτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Πιερουλίδης Σπύρος
Β'  Αντιπρόεδρος Ηλιόπουλος Δημήτρης
Ειδικός Γραμματέας Μηλίτσης Δημήτρης
Έφορος Βασιλειάδης Βασίλης
Μέλος Ντουσάκης Νίκος
Μέλος Μανωλίτσης Φίλιππας