Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΛΙΟΚΑΣ Θ. 250 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. 431 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. 432 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 05/12/21 ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ Ν. 435 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 05/12/21 ΠΑΤΣΑΚΗΣ Κ. 429 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 05/12/21 ΜΟΣΧΟΣ Κ. 239 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 05/12/21 ΜΟΚΑΣ Α. 246 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 06/02/22 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. 247 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
4η - 06/02/22 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Ι. 240 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 13/03/22 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Χ. 436 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΜΟΣΧΟΣ Κ. 239 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΜΟΣΧΟΣ Κ. 239 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος ΤΑΜΒΑΚΟΣ Γ. 875 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος ΖΙΑΓΚΑΣ Ν. 253 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 249 ΚΟΚΚΙΝΗ 4
 
 
 
3η 27/11/21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ως παρατηρητής 1 Βαθμός Ηθους
30 17/04/22 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Κόκκινη 4 Βαθμοί Ήθους

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους