Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
- Από το 36ο Τουρνουά  249 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
           
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
04/03/2023 12η Πρωταθλήματος Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2