Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Υπολοιπόμενες Αγωνιστικές
Από το 36ο Τουρνουά  
635 ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2
854 ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1
294 ΝΤΕΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2
     
Από το 37ο Τουρνουά 
48 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 3
193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. 1
15 ΤΣΙΟΥΝΗΣ Α. 2
1075 ΤΟΠΤΙΔΗΣ Ι.  2
1058 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ε.  1
284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ.  4
614 ΤΙΤΑ Α.  4
603 ΠΑΠΠΑΣ Φ.  4
558 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α.  3