Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
09/10/2022 1η Κυπέλλου 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ.  ΚΟΚΚΙΝΗ 3
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
08/10/2022 1η Κυπέλλου Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΑΡΓΩ 2
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος  Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΑΡΓΩ 4
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. 3