Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
09/10/2022 1η Κυπέλλου 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ.  ΚΟΚΚΙΝΗ 3
26/02/2023 10η Πρωταθλήματος 201 ΠΑΠΠΑΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
05/03/2023 12η Πρωταθλήματος 273 ΤΣΑΒΟΣ ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
05/03/2023 12η Πρωταθλήματος 272 ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 4
Έφεση: 0
07/04/2023 Φάση των 4 Κύπ. 199 BEJKOLLI R. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
08/10/2022 1η Κυπέλλου Δεν προσήλθε ως παρατηρητής ΑΡΓΩ 2
05/11/2022 1η Πρωταθλήματος  Δεν προσήλθε ως παρατηρητής  ΑΡΓΩ 4
03/12/2022 5η Πρωταθλήματος  ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. 3
05/03/2023 12η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΣΑΒΟΣ ΣΠ. 4