Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
3η - 04/12/21 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. 193 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
3η - 04/12/21 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ. 532 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 04/12/21 ΠΑΠΠΑΣ Δ. 201 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 06/02/22 ΠΑΤΣΙΜΑΣ Α. 528 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 06/02/22 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ. 532 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/02/22 ΠΑΠΠΑΣ Δ. 201 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/02/22 ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ Β. 196 ΚΟΚΚΙΝΗ 4
6η - 27/02/22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. 193 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 27/02/22 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 535 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 13/03/22 ΣΑΧΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Μ. 534 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η - 13/03/22 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 194 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΧΡ. 530 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. 193 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΠΑΠΠΑΣ Δ. 201 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22 RUSTO KL. 980 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΧΑΣΑΝΑΗΣ Σ. 812 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22  ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ. 532 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 194 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΠΑΠΠΑΣ Δ. 201 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΧΡ.  530 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ.  532 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
Φάση των 15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. 193 ΚΙΤΡΙΝΗ -
 Φάση των 15  ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. 192 ΚΙΤΡΙΝΗ -
 Φάση των 15  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 535 ΚΙΤΡΙΝΗ -
 Φάση των 15  ΤΣΑΒΟΣ ΣΠ. 273 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 
4η 06/02/22 ΑΡΓΩ Ως παρατηρητής 1 Βαθμός Ηθους
5η 12/02/22 ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ Β. Κόκκινη 4 Βαθμοί Ήθους

                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους