Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/11/2023 3η Κυπέλλου 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/11/2023 3η Κυπέλλου 199 BEJKOLLI R. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/11/2023 1η Πρωταθλήματος 469 ΜΠΟΖΙΩΡΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/11/2023 2η Πρωταθλήματος 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/11/2023 2η Πρωταθλήματος 199 BEJKOLLI R. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/11/2023 2η Πρωταθλήματος 469 ΜΠΟΖΙΩΡΗΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/11/2023 2η Πρωταθλήματος 196 ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 272 ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 1272 MURATI Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/11/2023 3η Πρωταθλήματος 201 ΠΑΠΠΑΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/12/2023 4η Πρωταθλήματος 101 ΤΣΑΚΑΛΙ Τ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/12/2023 5η Πρωταθλήματος 201 ΠΑΠΠΑΣ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/12/2023 5η Πρωταθλήματος 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
09/12/2023 5η Πρωταθλήματος 1473 COBAJ E. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 201 ΠΑΠΠΑΣ Δ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 192 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/01/2024 Φάση 16 Κυπέλλου 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
Μεταγραφή - Β 181 ISOLLARI Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/01/2024 8η Πρωταθλήματος 274 ΚΟΚΑΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/02/2024 Φάση των 8 Κυπέλλου 272 ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ Ν. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/02/2024 10η Πρωταθλήματος 192 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/03/2024 12η Πρωταθλήματος 199 BEJKOLLI R. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/03/2024 12η Πρωταθλήματος 1315 ΠΕΛΑ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
31/03/2024 14η Πρωταθλήματος 101 ΤΣΑΚΑΛΙ Τ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
31/03/2024 14η Πρωταθλήματος 272 ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ Ν. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 15η Πρωταθλήματος 193 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 15η Πρωταθλήματος 534 ΣΑΧΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 15η Πρωταθλήματος 812 ΧΑΣΑΝΑΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/04/2024 15η Πρωταθλήματος 199 BEJKOLLI R. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
07/04/2024 15η Πρωταθλήματος 192 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/04/2024 17η Πρωταθλήματος 534 ΣΑΧΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
21/04/2024 17η Πρωταθλήματος 1026 ΠΑΝΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ  

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
10/12/2023 5η Πρωταθλήματος Ως Παρατηρητής ΑΡΓΩ 2
18/02/2024 11η Πρωταθλήματος Ως Παρατηρητής ΑΡΓΩ 4
14/04/2024 17η Πρωταθλήματος Ως Παρατηρητής ΑΡΓΩ 8
21/04/2024 17η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΟΣ Α.