Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 21/11/21 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ Κ. 264 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 21/11/21 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. 263 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 21/11/21 ΒΕΡΡΑΣ Α. 183 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΠΟΛΑΚΗΣ Π. 184 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΑΥΓΕΡΗΣ Ο. 410 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 12/12/21 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α. 185 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 19/02/22 ΒΕΡΡΑΣ Α. 183 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 19/02/22 ΜΑΝΘΟΣ Π. 413 ΚΟΚΚΙΝΗ 4
9η - 03/04/22  ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Α. 270 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΠΟΛΑΚΗΣ Π. 184 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 186 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Α. 270 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΑΛ. 920 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΜΑΝΩΛΑΣ Φ. 490 ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 
6η 19/02/22 ΜΑΝΘΟΣ Π.  Κόκκινη 4 Βαθμοί Ήθους
30 08/05/22 ΟΛΥΜΠΟΣ Ως παρατηρητής 1 Βαθμός Ήθους

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους