Αριθμός Δελτίου Επώνυμο Όνομα
341 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
491 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
734 ΠΑΛΑΤΣΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ
738 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
739 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
741 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
743 ΝΤΑΜΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
745 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μεταγραφή σε Αρίων)
746 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
747 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
752 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
754 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
756 ΚΑΚΥΡΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ (Μεταγραφή σε Αρίων)
815 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
882 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
742 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
1161 ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1162 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
744 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
758 ΜΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1178 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1193 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1194 ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1239 ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ