Α/Α Αριθμός Δελτίου Επώνυμο Όνομα
1 462 ΤΣΙΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ
2 464 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 465 KUCI HAXHI
4 466 ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5 467 ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
6 470 ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΟ
7 472 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 473 ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
9 475 ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΩΣΤΕΪΝΤ
10 811 ΧΟΤΖΑ ΝΤΕΝΙΣ
11 923 ΝΤΟΥΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 977 ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 1053 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 1055 ΔΗΜΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
15 1056 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16 1058 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17 1148 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 1168 ΛΟΓΚΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
19 1233 ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 1356 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗ
21 1357 ΒΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
22 1358 ΚΕΝΤΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
23 1359 KACI KRISTIAN
24 854 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ
25 1462 ΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26 1463 ΤΣΙΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
27 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28 1465 ΣΙΑΧΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29 1125 XARBA BLERIM (Μεταγραφή από ΆΡΗ - Β)
30 1530 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
31 1531 ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
32 1532 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
33 1540 ΣΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
34 1560 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
35 1561 ΜΑΛΟ ΚΛΙΣΑΝΤΙ