ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

2015-11-12 23:24

Στην σημερινή συνεδρίαση της Ο.Ε. το μέλος του Δ.Σ. Μάμαλης Ελευθέριος υπέβαλε την παραίτησή του από όλες τις επιτροπές στις οποίες είχε συμμετοχή.