ΘΗΣΕΑΣ

2016-01-21 22:36

Η Ο.Ε. στην σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής: Τιμωρεί με 1 βαθμό την ομάδα ΘΗΣΕΑΣ στον πίνακα ήθους λόγο μη προσέλευσης ως παρατηρητής στον αγώνα ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - ΠΕΡΣΑΙΝΑ για την 9η Αγωνιστική την 17/01/2016.