ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ

2016-02-11 22:19

Αφαιρούνται από την ομάδα ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ μείον (-3) τρεις βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα διότι συμπλήρωσε 25 βαθμούς ποινής στο πίνακα ήθους.