ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ

2015-12-10 20:46

Η Ο.Ε. στην σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής: Τιμωρεί με 2 βαθμούς (υπότροπος) την ομάδα ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ στον πίνακα ήθους λόγο μη προσέλευσης ως παρατηρητής στον αγώνα ΑΧΕΛΩΟΣ - FRIENDS για την 6η Αγωνιστική την 06/12/2015.