ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ

2015-11-26 23:44

Η Ο.Ε. στην σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής: Τιμωρεί με 1 βαθμό την ομάδα ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ στο πίνακα ήθους λόγο μη προσέλευσης ως παρατηρητής σε αγώνα για την 4η Αγωνιστική την 21/11/2015.