ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 35ου ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

2019-09-30 00:23

ΕΝΩΣΗ                                                                                 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2004

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ                                                              ΑΡ. ΕΓΚ. ΠΡΩΤΟΔ 3368

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ            

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

www.epsap.gr

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 35ου ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

……..………………………………………………………

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο παρών κανονισμός περιγράφει τους κανόνες διεξαγωγής του 35ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου, τις παραβάσεις των κανονισμών καθώς και τις επιβαλλόμενες ποινές σε συνδυασμό με τον πειθαρχικό κώδικα, τον Κ.Α.Π. και την προκήρυξη του Ο.Π.Α.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 1…………………..…………… ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2…………………..…………… ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 3…………………..…………… ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4…………………..…………… ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5…………………..…………… ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6…………………..…………… ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7…………………..…………… ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8…………………..…………… ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9…………………..…………… ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10…………………..………….  ΑΠΕΙΛΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11…………………..…..……… ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ

ΑΡΘΡΟ 12…………………..…..……… ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13…………………..…..……… ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 14…………………..…..……… ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 15…………………..…..……… ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16…………………..…..……… ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17…………………..…..……… ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 18…………………..…..……… ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

ΑΡΘΡΟ 19…………………..…..……… ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20…………………..………….  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 21…………………..…..……… ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 22…………………..…..……… ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23…………………..…..……… Φ.Α. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΑΡΘΡΟ 24…………………..…..……… ΔΥΝΑΜΗ ΟΜΑΔΩΝ - ΚΑΡΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25…………………..…..……… ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26…………………..…..……… ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 27…………………..…..……… ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕ Ε.Π.Ο – Ε.Π.Σ

ΑΡΘΡΟ 28…………………..…..……… ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

ΑΡΘΡΟ 29…………………..…..……… ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30…………………..…..……… ΚΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 31…………………..…..……… ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32…………………..…..……… ΔΗΛΩΘΕΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33…………………..…..……… ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34…………………..…..……… ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΘΡΟ 35…………………..…..……… ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΑΡΘΡΟ 36…………………..…..……… ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 37…………………..…..……… ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 38…………………..…..……… ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ

ΑΡΘΡΟ 39…………………..…..……… ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΑΡΘΡΟ 40…………………..…..……… ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΑΡΘΡΟ 41…………………..…..……… ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 42…………………..…..……… ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 43…………………..…..……… ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 44…………………..…..……… ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής

 

1) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε συνδυασμό με τον πειθαρχικό κώδικα του ΚΑΠ και την προκήρυξη του ΟΠΑΑΠ  έχουν εφαρμογή:

α) Επί όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο 35ο Τουρνουά ποδοσφαίρου και των αγώνων που διοργανώνονται από την Ένωση.

β) Επί όλων των σωματείων καθώς και επί όλων των φυσικών προσώπων που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουν σε αυτά και συγκεκριμένα οι παίκτες, τα μέλη της διοίκησης, οι λοιποί Αξιωματούχοι τους, οι φίλαθλοι και επί όλων των φυσικών προσώπων που ενεργούν εκ μέρους και για λογαριασμό αυτών.

γ) Οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό ποινές, επιβάλλονται για τις παραβάσεις και τα αδικήματα που αναφέρονται στις επί μέρους διατάξεις του σε συνδυασμό με τον πειθαρχικό κώδικα και τον ΚΑΠ.

2) Οι ποινές που αναφέρονται στον παρόντα και στους λοιπούς κανονισμούς επιβάλλονται, σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρου 1, με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα ( Φύλλο Αγώνα, εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα, εκθέσεις μελών Δ.Σ κ.λπ.). Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη ιδίως οι εκθέσεις του γιατρού του αγώνα εφόσον ζητηθεί από το Δ.Σ. της ένωσης.

Άρθρο 2

Κατηγορίες Διοργανώσεων  - Εποπτεία

 

 1. Το πρωτάθλημα που διεξάγεται κάθε ποδοσφαιρική περίοδο
 2. Το κύπελλο (προαιρετική συμμετοχή).
 3. Τους φιλικούς αγώνες

Τα αναφερόμενα στο παρόν Άρθρο, διεξάγονται υπό την εποπτεία και των έλεγχο της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ε.Π.Σ.Α.Π).

Άρθρο 3

Συμμετοχή ομάδων

 

 1. Η συμμετοχή των ομάδων στο διεξαγόμενο  τουρνουά είναι προαιρετική.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει μια ομάδα όταν έχει στην κατοχή της επίσημο καταστατικό αθλητικού σωματείου με έδρα το περιστέρι.

 

Λόγο περιορισμένου αριθμού αγωνιστικών χώρων, η ένωση σε συνεργασία με τον ΟΠΑΑΠ θα αποφασίζουν πόσες αριθμητικά ομάδες θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αυτό.

 

Άρθρο 4

Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

 

Όλοι οι αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις εξής διατάξεις:

α) Του παρόντος κανονισμού, της προκήρυξης της ένωσης, του ΚΑΠ, του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ και της τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

β) Σε περίπτωση διένεξης ή ύπαρξης κενού τόσο στον πειθαρχικό κώδικα όσο και στον ΚΑΠ το Δ.Σ. της ένωσης (ΕΠΣΑΠ) αποφασίζει εντός του πλαισίου τόσο του κανονισμού και της προκήρυξης του 35ου τουρνουά.

Άρθρο 5

Αγωνιστική περίοδος

 

1) Αγωνιστική περίοδος είναι το διάστημα μεταξύ του πρώτου και τελευταίου αγώνα του οικείου Τουρνουά. 

 

2) Η περίοδος μέσα στην οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή πρωταθλημάτων αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 

 

3) Από την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ μέχρι και την λήξη της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η έναρξη οποιοδήποτε αγώνα από τις 09:00 έως τις 17:00.

 

Άρθρο 6

Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής

 

1)  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζει και προβλέπει για κάθε θέμα που αφορά την τέλεση των αγώνων και την εν γένει διαδικασία της διοργάνωσης. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, καθορίζει τους κανόνες και τους όρους διεξαγωγής του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται σ΄ αυτή, ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ, ο τρόπος διεξαγωγής του, τα γήπεδα, ο προβιβασμός, ο υποβιβασμός, τα έπαθλα, και πως θα ανακηρύσσεται ο πρωταθλητής καθώς και η λήψη μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου.

2)  Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ένωσης και των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα. Με την αποδοχή της προκήρυξης (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) συντελείται η σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή. 

3)  Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα και κύπελλο, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της, (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Διαφορετικά, αποκλείεται του πρωταθλήματος με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης. 

4)  Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη καταβολής των εξόδων του Ά γύρου τα οποία ανέρχονται στα τριάντα ευρώ (30€) και πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 17/10/2019. Αντιστοίχως θα πρέπει να καταβάλουν και τα έξοδα για τον Β’ Γύρο μέχρι την κλήρωση της 3ης αγωνιστικής του Β’ γύρου. Σε περίπτωση μη καταβολής των χρημάτων η ομάδα δεν θα λαμβάνει μέρος στην κλήρωση των γηπέδων με αποτέλεσμα να τιμωρείται με την ποινή της μη προσέλευσης. Σημειώνεται πως αν η καταβολή των χρημάτων δεν πραγματοποιηθεί για τρεις (3) συνεχόμενες κληρώσεις, η ομάδα αυτόματα τίθεται έκτος τουρνουά.  

Άρθρο 7

Υποχρέωση Ομάδων

 

Τα σωματεία της Ένωσης (ΕΠΣΑΠ) που συμμετέχουν στο τουρνουά, τα μέλη των διοικήσεων τους, οι πάσης φύσεως εκπρόσωποι τους, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι φίλαθλοι και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στην δραστηριότητα των σωματείων, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται με την προκήρυξη της Ένωσης (ΕΠΣΑΠ) καθώς επίσης και της οδηγίες του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ.  Η τυχόν παράβαση και η μη συμμόρφωση με την προκήρυξη του τουρνουά και του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν, καθώς και οποιαδήποτε παράνομη εκ μέρους τους ενέργεια, τιμωρείτε από την αρμόδια επιτροπή της Ένωσης αφού κληθεί πρώτα σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία. Παράλληλα κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων με οποιαδήποτε ιδιότητα συνδέονται με αυτή εκτός αν οι ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ίδιας της ομάδας τους.

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του ΤΟΥΡΝΟΥΑ και ευθύνονται σε περίπτωση παράβασης των Αθλητικών κανονισμών και τις προκηρύξεις της Ένωσης.

 

Άρθρο 8

Δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων

 

Ως δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι με οποιοδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς κρίσης σε βάρος της διοργανώτριας (Δήμος Περιστερίου), της Ένωσης (ΕΠΣΑΠ) και των μελών της, των ομάδων, των γιατρών, των διαιτητών και των παρατηρητών.

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

- Η ομάδα τιμωρείται με ποινή 1(ενός) έως και 15 (δεκαπέντε) βαθμούς στο ήθος.

- Τιμωρία αξιωματούχου ή ποδοσφαιριστού ομάδος έως και ένα χρόνο εκτός γηπέδων και δραστηριότητας με υποχρέωση ανάκλησης των δυσμενών κρίσεων.

Σε περίπτωση μη ανάκλησης, οι παραβάτες θα καλούνται σε απολογία και εφόσον θα κριθούν ένοχοι θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:

- Αφαίρεση ενός (1) έως τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πινάκα του τρέχοντος πρωταθλήματος.

- Αποκλεισμός της ομάδας από τους υπόλοιπους αγώνες.

- Ποινή στη βαθμολογία ήθους από ένα (1) έως πέντε (5) βαθμούς.

 

Άρθρο 9

Περί Φιλάθλων

 

1)  Φίλαθλοι σωματείων οι οποίοι εκφωνούν συνθήματα και φράσεις προσβλητικές με στόχευση ποδοσφαιριστές, διαιτητές η αξιωματούχους του αγώνα και έχουν προσβλητικό περιεχόμενο τότε, επιβάλλεται ποινή μέχρι και διακοπής αγώνα. Ο παρατηρητής έχει υποχρέωση να προειδοποιήσει των εκπρόσωπο της ομάδας να σταματήσουν τα συνθήματα με την επισήμανση των βαρύτατων ποινών. Εάν και εφόσον παρά τις προειδοποιήσεις συνεχιστούν οι ανωτέρω παραβάσεις τότε ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να αναφέρει τα γεγονότα στο Φ.Α.

2)  Σε περίπτωση που εισέρθουν οπαδοί στον αγωνιστικό χώρο και συνδυαστούν με επεισόδια κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας τότε ο διαιτητής οφείλει να διακόψει των αγώνα και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διακοπής.

3)  Σε περίπτωση επεισοδίων η Ένωση δύναται να επιβάλει ποινή αποκλεισμού από το τουρνουά στην υπαίτια ομάδα από το τρέχων έως δια παντός.

Άρθρο 10

Απειλές

 

Οποιοσδήποτε εκφοβίζει με απειλές αξιωματούχο ή εντεταλμένο ενός αγώνα θα τιμωρείτε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Εάν αποδειχτεί υπαιτιότητα και της ομάδας τότε θα τιμωρείτε με αφαίρεση βαθμών έως και υποβιβασμό καθώς και ποινές ήθους.

Άρθρο 11

Αποχώρηση ή Αποβολή Ομάδας

 

Σωματείο το οποίο, με δική του ευθύνη αποχωρεί ή αποβληθεί από το Τουρνουά δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει, εάν δεν παρέλθουν τουλάχιστον δύο (ετήσιες) αγωνιστικές περίοδοι. Σε περίπτωση αποβολής ομάδος από το τουρνουά, όλοι οι ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν το ρόστερ (κατάσταση ομάδος) δεν θα έχουν το δικαίωμα μεταγραφής σε ομάδα του τουρνουά αν δεν περάσουν δυο (2) έτη (χωρίς να υπολογίζεται το τρέχον αγωνιστικό έτος). Το Δ/Σ της ένωσης θα μπορεί να συνεδριάζει το κατ΄ εξαίρεση αίτημα ποδοσφαιριστή που θα θέλει να συνεχίσει σε άλλη ομάδα του τουρνουά. Βασικό κριτήριο για την συζήτηση του αιτήματος είναι η εν γένει συμπεριφορά του αθλητή και να μην έχει αποβολή άνω των δυο (2) αγωνιστικών. Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν έως τρεις (3) ποδοσφαιριστές από την αποβληθείσα ομάδα. Εναπόκειται στην κρίση του Δ.Σ. της ένωσης και κατ’ επέκταση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των σωματείων , η συντομότερη επάνοδος του σωματείου, εφ’ όσον το αιτηθεί . Δεν μπορεί να επανέλθει σωματείο το οποίο αποβλήθηκε από το Τουρνουά, επειδή κρίθηκε υπαίτιο επεισοδίων.

Άρθρο 12

Αποφάσεις Γεν. Συνελεύσεων

 

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων είναι δεσμευτικές και τελεσίδικες ως προς το Δ/Σ της Ένωσης το οποίο και τις εφαρμόζει πιστά. Το Δ/Σ συνεδριάζει ανά 8ημερο και εκτάκτως όταν καλέσει τούτο ο πρόεδρος ή πέντε τουλάχιστον μέλη του Δ/Σ.

Άρθρο 13

Αποβολή μέλους Δ.Σ.

 

Μέλος του Δ/Σ που απουσιάζει αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχούς συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 

Η ολομέλεια του Δ/Σ της Ένωσης είναι αρμόδια να αποφασίζει επί παντός θέματος που υφίσταται (τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος – κυπέλλου, διαγραφή ομάδων και ποδοσφαιριστών, οικονομικό, κλπ) έχοντας το δικαίωμα και για την καλύτερη λειτουργία του τουρνουά, να προβεί ανά πάσα στιγμή σε τροποποίηση ορισμένων άρθρων της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 15

Επιτροπή εκδίκασης Φ.Α.

 

Η επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη της Ένωσης καθώς και από το αναπληρωματικό μέλος ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 16

Επιτροπή εφέσεων

 

Η επιτροπή εφέσεων αποτελείται από την ολομέλεια του Δ/Σ της Ένωσης και τον εκπρόσωπο του Ο.Π.Α.Α.Π, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 17

Απαγόρευση καπνίσματος

 

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους πάγκους και στον αγωνιστικό χώρο στα γήπεδα (είτε πλαστικό χλοοτάπητα, είτε χωμάτινο). Οι παραβάτες θα τιμωρούνται από τον διαιτητή με την αυστηρότερη των ποινών (κόκκινη κάρτα) και αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς και θα τιμωρείται η υπαίτια ομάδα με ποινή ήθους (όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό του ΟΠΑΑΠ). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να διακόψει τον αγώνα κατά της υπαίτιας ομάδας με την αναγραφή αυτών στο Φ.Α. ώστε να μπορεί η επιτροπή εκδίκασης Φ.Α. να βγάλει την δέουσα απόφαση. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά και στα γραφεία της Ένωσης και ο παραβάτης θα τιμωρείτε με 2 (δυο) βαθμούς ποινής στο ήθος.

 

Άρθρο 18

Γιατρός Αγώνα

 

Στην Γεν. Συνέλευση έγινε την 25/09/2017 αποφασίσθηκε όπως στους αγώνες του 33ου & 34ου τουρνουά να παρευρίσκονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γιατροί, φυσικοθεραπευτές- νοσηλευτές ή διασώστες. Σε περίπτωση απουσίας τους ο αγώνας θα αναβάλλεται.

 

Άρθρο 19

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ

 

Σωματεία που δεν θα την καταθέσουν στην ένωση, δεν θα εγκρίνονται τα δελτία των ποδοσφαιριστών αυτών, κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να τους χρησιμοποιούν στους αγώνες του τουρνουά.

Στην περίπτωση όμως που ποδοσφαιριστής αγωνισθεί και υπάρξει ένσταση η συμμετοχή του θα θεωρηθεί ως κακή συμμετοχή και θα τιμωρείται ανάλογα.

 • Σημειώνεται πως για την επικύρωση του δελτίου από την ένωση θα πρέπει να προσκομίζετε η Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητή μαζί με την συναίνεση περί του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων υπογεγραμμένη από τον αθλητή. 

Επίσης όλοι οι ποδοσφαιριστές σε περίπτωση τραυματισμού τους ή οτιδήποτε άλλο τους συμβεί, δεν έχουν το δικαίωμα να στραφούν ενάντια στην Ένωση ή στο σύλλογό τους.

 

Άρθρο 20

Συνεδρίαση Δ.Σ.

 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει πριν ή μετά την κλήρωση των αγώνων. Τα σωματεία μπορούν να καταθέτουν ζητήματα που τους απασχολούν προς συζήτηση και η Επιτροπή θα κρίνει αν μπορούν τα σωματεία να παραβρίσκονται στις συζητήσεις αυτές. Όλες οι αποφάσεις του Δ/Σ είναι δεσμευτικές προς όλα τα σωματεία. Μέλη του Δ/Σ της Ένωσης δεν συμμετέχουν σε τυχόν αποφάσεις υπέρ ή κατά ομάδων που εκπροσωπούν.

 

Άρθρο 21

Δικαίωμα συμμετοχής ποδοσφαιριστή

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

 1. Όσοι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δήμου μας και ψηφίζουν στην πόλη μας.
 2. Όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 3. Όσοι κατάγονται από την Κύπρο.
 4. Επίσημοι Διαιτητές και προπονητές.
 5. Κάθε ομάδα επιτρέπετε να έχει στην δύναμη της τρεις (3) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους τρεις (3) στο Φ.Α. με την αναγραφή αυτών. Σημειώνεται πως οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να αντικαταστήσουν τις συγκεκριμένες θέσεις για όλη την αγωνιστική περίοδο.
 6. Ποδοσφαιριστές προερχόμενοι από άλλα κράτη (εκτός Ελλάδας και Κύπρου ) της Ε.Ε. υπολογίζονται ως ξένοι.
 7. Όσοι ποδοσφαιριστές έχουν στην κατοχή τους Ελληνική ταυτότητα ομογενούς.

 

Διευκρινίζεται ότι : Διαιτητές που ορίζονται (ως διαιτητές ή βοηθοί ) σε αγώνες του τουρνουά, απαγορεύεται να συμμετάσχουν και ως ποδοσφαιριστές σε ομάδες του τουρνουά. Τυχόν συμμετοχή τους, θα θεωρείται ως κακή συμμετοχή και θα τιμωρείται, μετά από ένσταση ή και αυτεπάγγελτα από την επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων.

Άρθρο 22

Εκπρόσωποι Ομάδων

 

Κάθε σωματείο έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην επιτροπή του τουρνουά μέχρι τρεις (3) εκπροσώπους του οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι ως προς τις υποχρεώσεις της ομάδας τους, προς τον Ο.Π.Α.Α.Π και την Ένωση.

 

Άρθρο 23

Φ.Α. Παράδοση – Παραλαβή

 

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και παράδοση των φύλλων αγώνων στα γραφεία της Ένωσης. Σε περίπτωση που από την κλήρωση των γηπέδων απουσιάζουν και τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει την ώρα και το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα, κατά την κρίση τους.

Σε περίπτωση που το Γηπεδούχο Σωματείο δεν προσκομίσει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα το Φ.Α. θα τιμωρείται με δυο (2) πόντους ποινής στο ήθος και στη συνέχεια οι βαθμοί θα διπλασιάζονται. Τα σωματεία μπορούν να παραδίδουν το Φ.Α. σε μελή του Δ.Σ. που πιθανόν να παρευρίσκονται στον αγώνα τους.

 

Άρθρο 24

Δύναμη Ομάδων – Κάρτες

 

Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να έχει στη δύναμή της έως σαράντα (40) ποδοσφαιριστές. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός μπορούν τα σωματεία να τον συμπληρώσουν ως την έναρξη του Β γύρου μαζί με τους μεταγραφέντες. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 4 ή 7 κίτρινες κάρτες και η ομάδα τους συμμετέχει σε τελικό πρωταθλήματος η κυπέλλου, τότε θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής και η τιμωρία θα υπολογίζεται ως μη γεννώμενη. Οι βαθμοί ποινής από την συμπλήρωση κίτρινων καρτών δεν προσμετράτε στην βαθμολογία ήθους. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την γνώση και την τήρηση των τιμωριών που προέρχονται από κάρτες είναι η εκάστοτε ομαδα. Το ποινολόγιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

 

Άρθρο 25

Μεταγραφές

 

Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να αποκτούν από μεταγραφή ελεύθερους ποδοσφαιριστές, με τη λήξη του Α’ γύρου και πριν την έναρξη του Β’ γύρου. Ο μεταγραφόμενος ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει σχετική βεβαίωση της ομάδας του, ότι του επιτρέπει να μεταγραφεί. Με τη λήξη του τουρνουά παύουν να ισχύουν τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Επιτρέπεται να μεταγραφεί ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη της Α’ φάσης του κυπέλλου και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ο ποδοσφαιριστής αυτός δεν έχει δικαίωμα για άλλη μεταγραφή μέχρι τη λήξη του τουρνουά.

 

Άρθρο 26

Αντικανονική συμμετοχή

 

Σωματείο που χρησιμοποιεί τιμωρημένο ποδοσφαιριστή ανεξαρτήτως αν υπάρχει ένσταση αντικανονικής συμμετοχής θα τιμωρείται αυτεπάγγελτα απ’ την αρμόδια Επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων ( βάσει του Κ.Α.Π.) και του πειθαρχικού κώδικα κι επιπλέον θα του αφαιρείται (1) ένας βαθμός από το βαθμολογικό πίνακα.

Σε αυτή την περίπτωση ο ποδοσφαιριστής δεν θα θεωρείται ότι έχει εκτίσει την ποινή του και θα υφίσταται η τιμωρία. Για να θεωρηθεί ότι ένας τιμωρημένος ποδοσφαιριστής εξέτισε την ποινή του πρέπει απαραιτήτως η ομάδα του να αγωνίζεται στο τουρνουά. Σε αντίθετη περίπτωση η ποινή του ποδοσφαιριστή παραμένει ως έχει και τον ακολουθεί.

 

Άρθρο 27

Ποδοσφαιριστής σε ΕΠΟ ή ΕΠΣ

 

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναγράφηκαν σε επίσημα φύλλα αγώνων, πρέπει να αγωνισθούν για να θεωρηθούν ότι έχουν συμμετοχή σε αγώνες (Ε.Π.Ο-Ε.Π.Σ κ.λπ.).

 

Άρθρο 28

Μη προσέλευση ομάδας

 

Σωματείο που δεν θα προσέλθει να αγωνιστεί σε τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες, θα αποβάλλεται από το τουρνουά και η συμμετοχή στα επόμενα θα κρίνεται από την Ένωση και τον Ο.Π.Α.Α.Π.

 

Άρθρο 29

Τιμωρίες για μη προσέλευση

 

Ομάδα που φέτος, λόγω τιμωρίας δεν αγωνίζεται , ή δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή να παραιτηθεί από αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τιμωρείται ως ακολούθως:

Αφαιρούνται δυο (2) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος τουρνουά για κάθε αγώνα που δεν αγωνίζεται και επιπλέον , αφαιρούνται από τον βαθμολογικό πίνακα του επόμενου πρωταθλήματος : α) δυο(2) βαθμοί για τον πρώτο αγώνα που δεν θα αγωνισθεί φέτος β) δύο (2) βαθμοί για τον δεύτερο αγώνα που δεν θα αγωνισθεί και γ) τρείς (3) βαθμοί για τυχόν τρίτο αγώνα που δεν θα αγωνισθεί. Μέγιστη συγκομιδή βαθμών ορίζονται οι επτά (7).

Τέλος, σε περίπτωση που ομάδα, τερματίσει φέτος στο πρωτάθλημα, με μείον βαθμούς, οι βαθμοί αυτοί θα αφαιρεθούν από τον βαθμολογικό πίνακα του επόμενου τουρνουά.

Σε περίπτωση φιλικού αγώνα οι ομάδες έχουν δικαίωμα ακύρωσης 24 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού, σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνονται τα έξοδα του αγώνα (μισή αμοιβή) καθώς και επιβάλλεται τιμωρία από ένα (1) έως πέντε (5) βαθμούς στον πίνακα ήθους.

 

 

Άρθρο 30

Κακή συμμετοχή

 

Από την έναρξη ως τη λήξη του τουρνουά απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε επίσημα πρωταθλήματα ανδρών, νέων, εφήβων, παίδων, σάλας κ.λπ. ΕΠΟ, ΕΠΣ κ.λπ. Η συμμετοχή επίσημου (επαγγελματία ή ερασιτέχνη) ποδοσφαιριστή, είναι αντικανονική και τιμωρείται, κατόπιν ένστασης κακής συμμετοχής του στον αγώνα ως ακολούθως:  H ομάδα χάνει τον αγώνα με σκορ 3-0 και της αφαιρείται και ένας (1) βαθμός από τον βαθμολογικό πίνακα.

 

Άρθρο 31

Ενστάσεις

 

1)  Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο φύλλο αγώνα ή και την επόμενη μέρα από τις 18:00 -20:00 στα γραφεία της Ένωσης (6945372972). Εξαιρείται η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή οποία υποβάλλεται μέχρι την  υπογραφή του φύλλου αγώνα και με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη του αγώνα ισχύει το άρθρο 23 του ΚΑΠ περί πλαστοπροσωπίας. Επίσης παύει να ισχύει το δεδικασμένο όσον αφορά προηγούμενες αποφάσεις της Ένωσης.

 

2) Οι υποστηρίξεις των ενστάσεων πρέπει να γίνονται εγγράφως μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα ,πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι, ώστε να μπορεί η αρμόδια  Επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων να τελεσιδικίσει. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να δίνει στα σωματεία ολιγοήμερη διορία για την προσκόμιση στοιχείων για την υποστήριξη των ενστάσεων.

3) Σωματείο που θα υποβάλει οποιαδήποτε ένσταση ή έφεση, θα καταβάλει το ποσό των πέντε (5) ευρώ.

 

Άρθρο 32

Δηλωθέν ποδοσφαιριστές

 

Στο φύλλο αγώνα θα δηλώνονται ως 22 ποδοσφαιριστές και θα έχουν άπαντες, δικαίωμα συμμετοχής.

 

Άρθρο 33

Εμφάνιση ομάδων

 

Σε περίπτωση που οι φανέλες των διαγωνιζομένων ομάδων έχουν το ίδιο χρώμα η ομάδα που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα ως γηπεδούχος, έχει υποχρέωση να αγωνιστεί με φανέλες διαφορετικού χρώματος ή και με φανέλες τύπου ‘’σαλιάρας’’, τις οποίες θα φορούν οι αγωνιζόμενοι πάνω από τις κανονικές φανέλες, με τους αριθμούς που έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνα.

 

 

 

Άρθρο 34

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

Εάν πλαστογραφηθεί ή παραποιηθεί έγγραφο προκειμένου να ωφεληθεί και να έχει έννομες νομικές σχέσεις θα τιμωρείτε ως εξής: το φυσικό πρόσωπο (ποδοσφαιριστής) με ποινή αποκλεισμού 10 αγώνων τουλάχιστον, το νομικό πρόσωπο (ομάδα) με ποινή αφαίρεσης τουλάχιστον 10 βαθμών έως και τον υποβιβασμό στην κατώτερη κατηγορία και ο υπεύθυνος της ομάδας με τουλάχιστον ετήσιο (ημερολογιακό) αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους.

Άρθρο 35

Απαγόρευση αγώνων εκτός τουρνουά

 

Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο Τουρνουά του Δήμου μας απαγορεύεται να αγωνίζονται σε φιλικούς αγώνες με επίσημα σωματεία , εάν δεν υπάρχει σχετική έγκριση από το Δ.Σ. της ένωσης, διαφορετικά θα τιμωρούνται με πέντε (5) βαθμούς στο ήθος.

 

Άρθρο 36

Εκπροσώπηση μέλους Δ.Σ.           

 

Σε περίπτωση που το σωματείο με το οποίο εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. της ένωσης , για διάφορους λόγους , παύει να συμμετέχει στο Τουρνουά , τότε , για να συνεχίσει να είναι μέλος του Δ.Σ. , πρέπει να προταθεί εκ νέου από άλλο σωματείο το οποίο όμως , δεν θα έχει υποδείξει άλλον εκπρόσωπο στις εκλογές που προηγήθηκαν. Ο εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να κάνει χρήση αλλαγής ομάδας μέχρι δυο φορές ανά εκλογική περίοδο.

 

Άρθρο 37

Χρηματικά πρόστιμα και βαθμοί ήθους

 

Το Δ.Σ. της ένωσης , έχει το δικαίωμα να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα και βαθμούς ήθους τόσο στους ποδοσφαιριστές και παράγοντες , όσο και στα σωματεία που δεν συμμορφώνονται με τα αναγραφόμενα στις προκηρύξεις της ένωσης και του Ο.Π.Α.Α.Π. , καθώς και των αθλητικών κανονισμών (Κ.Α.Π. , Πειθαρχικός Κώδικας , κ.ά.)

Τα ποσά που θα συγκεντρώνονται από τα προαναφερόμενα πρόστιμα , θα δίνονται κυρίως σε κοινωνικούς σκοπούς (τραυματισμούς ποδοσφαιριστών , κοπή πίττας , διάφορες εκδηλώσεις , κ.ά.).

 

Άρθρο 38

Οικονομική αποζημίωση αγώνα

 

Σωματείο που δεν προσέρχεται να αγωνισθεί σε αγώνα (φιλικό ή επίσημο) που έχει ορισθεί , θα καταβάλει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα αγώνα (διαιτησία , γιατροί , κ.ά.) δηλ. την μισή ορισθείσα αμοιβή του αγώνα. Αν σε περίπτωση μη εκπροσώπου της υπαίτιας ομάδας στο γήπεδο τότε θα καταβάλλονται στην επόμενη συγκέντρωση των ομάδων στα γραφεία της ένωσης, αν και τότε δεν γίνει η καταβολή, τα χρήματα θα δίνονται από την ένωση και η υπαίτια ομάδα θα τιμωρείται με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Η αμοιβή του αγώνα ορίζεται στα 30€ ανά ομαδα και στα 18€ για τους φιλικούς αγώνες ανά ομαδα.

 

 

 

 

 

Άρθρο 39

Διεξαγωγή Τουρνουά

 

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ στην συνεδρίαση που έκανε την 23/09/2019 αποφάσισε τα παρακάτω αναφορικά, με τη διεξαγωγή του τουρνουά.

 

Παρ. ∞1

Το τουρνουά θα αρχίσει την 28 - 29/09/2019 με αγώνες του 16ου κυπέλου με φάση ομίλων. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με την 1η αγωνιστική να πραγματοποιείται την 19–20/10/2019.

Η κλήρωση του κυπέλου θα γίνει με γκρουπ δυναμικότητας και θα πραγματοποιηθεί την 26/09/2019 και του πρωταθλήματος την 17/10/2019.

Τις παραπάνω ημερομηνίες, τα σωματεία πρέπει να καταθέσουν τα έξοδα αγώνων διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

Παρ. ∞2

Η κλήρωση των ωρών και των γηπέδων θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία της Ένωσης στο δημοτικό γήπεδο Μαζαράκη. Σωματείο που για σοβαρό κοινωνικό λόγο ζητήσει εξαίρεση, πρέπει να το δηλώσει εγγράφως μέχρι την ημέρα της κλήρωσης αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτό το αίτημά. Η αρμόδια επιτροπή θα εξετάζει και θα αποφασίζει αναλόγως. Οι κοινωνικοί λόγοι είναι οι εξής και αφορούν ποδοσφαιριστή ή εκπρόσωπο της ομάδας (εφόσον υπάρχει δηλωμένος στην κατάσταση ή στους εκπροσώπους της ομάδας): α) Γάμος, β) Βάπτιση παιδιού,

 γ) Απεβίωση, δ) 40ημερο μνημόσυνο. (Σε όλες τις περιπτώσεις ο αγώνας θα διεξάγεται την προηγούμενη ή την επομένη του μυστηρίου)

 

Παρ. ∞3

Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος  θα είναι ο παρακάτω:

α) Η Α κατηγορία θα αποτελείται από 20 ομάδες οι οποίες με κλήρωση σε γκρουπ δυναμικότητας θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 10 ομάδων ο καθένας, οι οποίες και θα διαγωνισθούν μεταξύ τους σε 2 γύρους. Με την λήξη των αγώνων αυτών ο πρώτος του Α’ ομίλου θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα με μπόνους πρωτιάς το αποτέλεσμα της ισοπαλίας των τέταρτο του Β’ ομίλου. Ομοίως ο πρώτος του Β’ ομίλου θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα με μπόνους πρωτιάς το αποτέλεσμα της ισοπαλίας των τέταρτο του Α’ ομίλου.

 

Παρ. ∞4

β) Ο δεύτερος του Α’ ομίλου θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα των τρίτο του Β’ ομίλου και αντιστοίχως ο δεύτερος του Β’ ομίλου θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα των τρίτο του Α’ ομίλου.

Στη συνέχεια οι νικητές των αγώνων με κλήρωση, θα δημιουργήσουν τα ζευγάρια των ημιτελικών και οι νικητές αυτών θα παίξουν στον τελικό ώστε να βγει ο πρωταθλητής του τουρνουά. Σε όλους τους αγώνες αυτούς , σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει παράταση και πέναλτι.

 

Παρ. ∞5

γ) Υποβιβασμός – άνοδος ομάδων

Από την Α κατηγορία υποβιβάζονται απευθείας στην Β κατηγορία οι δύο δέκατοι των ομίλων.

Ο όγδοος του Α’ ομίλου θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα των ένατο του Β’ ομίλου και αντιστοίχως ο όγδοος του Β’ ομίλου θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα των ένατο του Α’ ομίλου, οι νικητές θα παραμείνουν στην Α κατηγορία ενώ οι ηττημένοι υποβιβάζονται στην Β κατηγορία

 Σε όλους τους αγώνες αυτούς , σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει παράταση και πέναλτι.

 

Παρ. ∞6

δ) Η Β’ κατηγορία θα αποτελείται από έντεκα (11) ομάδες οι οποίες θα διαγωνισθούν μεταξύ τους σε 2 γύρους. Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου , θα προβιβαστούν στην  Ά κατηγορία απευθείας οι (3) τρείς πρώτες ομάδες , ενώ η 4η ομάδα σε περίπτωση που έχει διαφορά μικρότερη ή ίση των (5) πέντε βαθμών από την 5η ομάδα της κατηγορίας θα παίξει μονό αγώνα μπαράζ. Η νικήτρια ομάδα θα προβιβαστεί στην Ά κατηγορία. Σημειώνετε ότι σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ο αγώνας θα οδηγείτε σε παράταση και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

 

Παρ. ∞7

Σε περίπτωση που ισοβαθμήσουν δύο ομάδες ή και περισσότερες ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψει η τελική κατάταξη των ομάδων είναι ο παρακάτω:

a.         Μεγαλύτερη διαφορά βαθμών στους μεταξύ τους αγώνες.

b.         Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.

c.         Καλύτερη διαφορά τερμάτων στην τελική βαθμολογία του τουρνουά.

d.         Καλύτερη επίθεση στην τελική βαθμολογία του τουρνουά.

e.         Καλύτερη βαθμολογία Ήθους. (ορίζεται αυτή με τους λιγότερους βαθμούς).

f.           Αγώνας μπαράζ ( με παράταση και πέναλτι).

 

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνει αγώνας για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας του τουρνουά, με τον αγώνα αυτό θα τελειώνει η ποδοσφαιρική περίοδος, αλλιώς θα είναι ο τελικός κυπέλλου. Το Δ/Σ της Ένωσης έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει σκόπιμο να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής του ΤΕΛΙΚΟΥ της τελετής λήξης του ΤΟΥΡΝΟΥΑ.

 

Άρθρο 40

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 

- Ο τρόπος διεξαγωγής του κυπέλλου θα είναι σε ομιλους με γρουπ δυναμικοτητας (όπως αυτος ορίζεται βαση της προηγούμενης βαθμολογίας) σε μονούς αγώνες οκτώ επί τέσσερις (8Χ4) ομάδες.

 

- Οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο κύπελλο την περίοδο 2019 – 2020 είναι τριάντα ένα (30), γι’ αυτό τον λόγο οι δύο τελευταίοι όμιλοι (7ος - 8ος) θα αποτελείται από τρεις (3) ομάδες.

 

 • Από την φάση των ομίλων στο κύπελλο, προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δυο πρώτοι κάθε ομίλου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η ομάδα έτσι όπως αυτή ορίζεται στο αρ.39 παρ.7.

 

- Θα προκριθούν 16 (δεκαέξι) ομάδες όπου ο αντίπαλος θα βγει από την κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία της ένωσης και θα έχει χαρακτήρα ΝΟΚ ΑΟΥΤ για τις επόμενες δυο φάσεις, δηλ. φάση των ‘’16’’ και ‘’8’’.

 

- Στους αγώνες του κυπέλλου ΝΟΚ ΑΟΥΤ που λήγουν στην κανονική διάρκειά τους ισόπαλοι, θα ακολουθεί διαδικασία των Πέναλτι, εκτός απ τούς δύο ημιτελικούς και τον τελικό, στους οποίους θα υπάρχει ημίωρη (30’) παράταση και (σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος), διαδικασία των πέναλτι .

- Ομάδα που δεν θα προσέλθει να αγωνιστεί σε αγώνα κυπέλλου θα της αφαιρείται ένας (1) βαθμός από τον βαθμολογικό πίνακα του φετινού πρωταθλήματος. Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό κυπέλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του επόμενου πρωταθλήματος του τουρνουά. Επίσης ομάδα που θα τιμωρηθεί στον τελικό του κυπέλου ή αποχωρήσει μετά την έναρξή του θα της αφαιρούνται δέκα (10) βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα του επόμενου πρωταθλήματος του τουρνουά.

 

Άρθρο 41

Διαγραφή ποδοσφαιριστή

Παρ. ∞1

Οι (κίτρινες και οι κόκκινες) κάρτες μετρούν το ίδιο, συνεχόμενα τόσο στο Κύπελλο, όσο και στο πρωτάθλημα. Ποδοσφαιριστής που θα συμπληρώσει δέκα (10) βαθμούς ήθους και άνω, θα διαγράφεται από το ΤΟΥΡΝΟΥΑ. Σ’ αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα  θα κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και του Ο.Π.Α.Α.Π.

Η διαγραφή σωματείου ή ποδοσφαιριστού θα έχει χρονική ισχύεις από ένα (1) έτος μέχρι δια παντός.

 

Παρ. ∞2

Η ποινή δια παντός ορίζεται στα 3 (τρία) έτη, μόνο τότε θα έχει δικαίωμα το σωματείο ή ο παίκτης να αιτηθεί την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα.

 

Άρθρο 42

Διαιτησία

Παρ. ∞1

Την διαδικασία σχετικά με τον ορισμό των διαιτητών των αγώνων θα την έχει ο αρμόδιος εκπρόσωπός του. Σε όλους τους αγώνες θα ορίζεται ένας διαιτητής και δύο βοηθοί διαιτητές. Αγώνας δεν θα αναβάλλεται σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός ή και δύο, εκ της διαιτητικής τριάδας και τον αγώνα θα διαιτητεύει ο τρίτος εξ αυτών. Στην περίπτωση όμως αυτή, εφόσον στο γήπεδο, παραβρίσκονται άλλοι διαιτητές, μπορούν να διαιτητεύσουν μόνο αν συμφωνήσουν και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες. Αν δεν προσέλθουν και οι τρείς ορισθέντες διαιτητές, ο αγώνας αναβάλλεται, εκτός αν συμφωνήσουν οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες να διαιτητεύσει άλλος διαιτητής που παρευρίσκεται στο γήπεδο. Η αποζημίωση της διαιτησίας θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής, θα έχει το δικαίωμα να μην ξεκινήσει τον αγώνα και η ομάδα (ή οι ομάδες) που θα το πράξουν, θα είναι υπαίτιες για την μη τέλεση του αγώνα. Οι διαιτητές (και οι βοηθοί διαιτητές), εκτός του φύλλου αγώνα και τυχόν συμπληρωματικής έκθεσης, θα μπορούν να υποβάλλουν έκθεση αγώνα, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων.

 

Παρ. ∞2

Διευκρινίζουμε και ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε λέξη η φράση (από τις παρακάτω) που έχει μεταφορική έννοια η συμβολικό χαρακτήρα λεχθεί από ποδοσφαιριστές η αξιωματούχους ομάδων και καταγραφεί στο Φ.Α θα τιμωρείται με ποινή (4) αγωνιστικών συμφώνα με το άρθρο 10 του Πειθαρχικού κώδικα.

 

-           Άσχετος, μεθυσμένος, καραγκιόζης, ανίκανος, κοράκι, μαυροφόρα, νεκροθάφτης κλπ ή παρεμφερείς εκφράσεις όπως: Η διαιτησία σου ήταν άσχετη, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, μας έκανες την κηδεία, κοιμάσαι όρθιος, είσαι στημένος ή η διαιτησία σου ήταν στημένη, πόσα πήρες, μας έθαψες, μας κατακρεούργησες, κ.λπ.

 

 • Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από των αγώνα λόγο εξύβρισης της οικογένειας αντιπάλου, διαιτητή, επόπτη κ.λπ. θα τιμωρείται με έξι (6) αγωνιστικές.

 

 

 

Παρ. ∞3

Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται οποιαδήποτε ένσταση θελήσουν να υποβάλλουν στο φύλλο αγώνα οι αρχηγοί των ομάδων και όλες οι ενστάσεις θα αναγράφονται στον ειδικό χώρο του φύλλου αγώνος και θα λαμβάνουν γνώση οι αρχηγοί ενυπογράφως. Ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να γράψει τις τυχόν παρατηρήσεις.

Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει σε δικό του ασφαλή χώρο τόσο τα δελτία όσο και το φύλλο αγώνα επιτρέποντας μόνο στους αρχηγούς των ομάδων τυχόν έλεγχο που θέλουν να κάνουν και αυτό μόνο στο ημίχρονο ή στο τέλος του αγώνα.

Ο διαιτητής και ο γιατρός είναι υποχρεωμένος πριν τον αγώνα να ελέγχει τα δελτία των δηλωθέντων ποδοσφαιριστών και τις βεβαιώσεις ιατρού. Εάν δεν υπάρχει βεβαίωση ιατρού ο διαιτητής σε συνεργασία με τον ιατρό του αγώνα απαγορεύει στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί. Εάν ο ποδοσφαιριστής αρνηθεί να συμμορφωθεί στην υπόδειξη του διαιτητή τότε ο αγώνας δεν αρχίζει με υπαιτιότητα της ομάδας του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.

Παράβαση καθηκόντων του διαιτητή η επόπτη συνεπάγεται με την παραπομπή αυτού στην ολομέλεια  της Ένωσης και θα επιβάλετε ποινή τουλάχιστον ενός μήνα.

 

Άρθρο 43

Παρατηρητές

 

Στους αγώνες θα ορίζονται παρατηρητές αγώνων τα γηπεδούχα σωματεία, οι οποίοι θα υποβάλλουν έκθεση αγώνα όποτε ζητηθεί και η οποία και θα λαμβάνεται υπ όψιν από την αρμόδια επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων. Μέλη του Δ/Σ της Ένωσης εφόσον ορισθούν παρατηρητές έχουν το δικαίωμα βαθμολόγησης των διαιτητών κυρίως στα θέματα της πειθαρχίας των ποδοσφαιριστών τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παρατηρητής ο οποίος δεν παρευρεθεί ή δεν αποδώσει επακριβώς τα γεγονότα του χώρου ευθύνης του για τυχόν υπαίτιους των παραβάσεων των κανονισμών θα τιμωρούνται από το Δ/Σ της Ένωσης με επακόλουθο και την ανάλογη τιμωρία της ομάδας που εκπροσωπούν ( βαθμοί ήθους κ.λπ.).  Με τη λήξη ενός αγώνα ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ εκτός από τους αρχηγούς των ομάδων δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο την είσοδο στα γραφεία ή τον πάγκο διαιτητών. Σε περίπτωση που ο ορισθείς παρατηρητής, απουσιάζει από τον αγώνα αδικαιολόγητα, η ομάδα που εκπροσωπεί, θα χρεώνεται στην βαθμολογία ήθους με ένα (1) βαθμό και στη συνέχεια οι βαθμοί θα διπλασιάζονται. Οι παρατηρητές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τις ομάδες για την τήρηση του αρ. 17 περί απαγόρευσης καπνίσματος, αν διαπιστώσει παράβαση του κανονισμού θα πρέπει να ενημερώσει τον διαιτητή για να πράξει τα νόμιμα.

 

Άρθρο 44

Υποχρεώσεις ομάδων – Τελικές διατάξεις

1) Η περίοδος μέσα στην οποία επιτρέπετε η διεξαγωγή αγώνων αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

2) Οι προβλέψεις που αναφέρονται τόσο στην προκήρυξη του 35ου Τουρνουά όσο και στον κανονισμό λειτουργίας του ΟΠΑΑΠ υπερισχύουν του Αρ. 7 παρ. 7 του ΚΑΠ.

3) Η Ένωση συντάσσει η ίδια την προκήρυξη με τους κανονισμούς του πρωταθλήματος και του κυπέλλου οι οποίες υπερισχύουν του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού κώδικα.

4) Η έναρξη των αγώνων είναι ακριβώς εκείνη που έχει ορίσει μέσω κλήρωσης η ένωση, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος διαιτητής.

5) Ο ορισμός των διαιτητών και των βοηθών στους αγώνες γίνεται πάντα και αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αρχιδιαιτητή. Δια τους λόγους που μονό η ένωση γνωρίζει θα μπορεί σε σχέση και άμεση συνάρτηση με τον αρχιδιατητη να αλλάξει την διαιτησία ενός αγώνα ή και παραπάνω.

6) Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο των διαιτητών (πάγκος – αποδυτήρια – κ.λπ.) οποιουδήποτε αξιωματούχου, ποδοσφαιριστή, μέλους ομάδας καθώς και άλλων προσώπων. Σε περίπτωση παράβασης και εφ όσον αναφερθεί στο Φ.Α. τότε επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στα συγκεκριμένα άρθρα τόσο του Πειθαρχικού Κώδικα όσο και του ΚΑΠ.

7) Στους αγώνες του πρωταθλήματος και του κυπέλλου επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των διαιτητών, μόνο οι αρχηγοί των ομάδων.

8) Στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής επιτρέπει την παραμονή μόνο στα εξής πρόσωπα:

α) Στον προπονητή

β) Σε τρεις (3) εκπροσώπους     

 

Για την τήρηση των ανωτέρω ο διαιτητής μπορεί να συνεργαστεί με τον παρατηρητή του αγώνα ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την τάξη στον χώρο των πάγκων των ομάδων.

 

9) Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια την στολή τους η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Φανέλα – Σορτς – Κάλτσες – Ποδοσφαιρικά υποδήματα (όχι σιδερένιες τάπες) και επικαλαμίδες.

 

10) Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των ομάδων μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση τότε η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να αλλάξει στολές  για πρακτικούς λόγους.

 

11) Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη:

α) να προσέρχεται στο γήπεδο όπου αγωνίζεται νωρίτερα κατά 30’ τουλάχιστον από την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, ανεξάρτητα από τυχόν δυσμενής συνθήκες που επικρατούν.

β) να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλα φαρμακευτικό υλικό για την χρησιμοποίηση του από τους ποδοσφαιριστές της.

γ) να είναι εφοδιασμένη με των κατάλληλο αριθμό μπαλών για την διεξαγωγή του αγώνα.

 

12) Στο 35ο Τουρνουά τον πρώτο λόγο σε θέματα πειθαρχίας και κανονισμών έχουν η προκήρυξη της ένωσης και του ΟΠΑΑΠ και ακολούθως ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ και ο ΚΑΠ.

 

 

Με την έναρξη ισχύος της παρούσης προκήρυξης, παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 

 

Α) ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

1) Τσιριμιάγκος Κ. , 2) Δημακόπουλος Ι. , 3) Πιερουλίδης Σ.

 

Β) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ολομέλεια Δ.Σ.

 

Γ) ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1) Τσιριμιάγκος Κ. , 2),Πιερουλίδης Σ. , 3) Δημακόπουλος Ι , 4) Παπαχρήστου Π., 5) Ντουσάκης Ν,. 

και το αναπληρωματικό μέλος Λιάπης Α, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Δ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ολομέλεια Δ.Σ.

 

Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1) Τσιριμιάγκος Κ. , 2) Πιερουλίδης Σ. 3) Δημακόπουλος Ι.

 

ΣΤ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

1) Παπαχρήστου Π. , 2) Κοντάρης Χ., 3) Ντουσάκης Ν. και το αναπληρωματικό μέλος Ράλλης Δ.

 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1) Μανωλίτσης Φ. , 2) Παπαχρήστου Π. 3) Ράλλης Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

                Τσιριμιάγκος Καίσαρας                                                      Πιερουλίδης Σπυρίδων