ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 32ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ

2016-10-29 20:53

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ                                                                                                                                 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2004

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ                                                                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚ ΠΡΩΤΟΔ 3368

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                        ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.epsap.gr

 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 32ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ στην συνεδρίαση που έκανε την 22/09/2016 αποφάσισε τα παρακάτω αναφορικά, με τη διεξαγωγή του τουρνουά.

 1. Το τουρνουά θα αρχίσει την 15-16/10/2016 με αγώνες της πρώτης φάσης του

10ου κυπέλου και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι αγώνες του πρωταθλήματος την

05-06/11/2016.  Η κλήρωση του κυπέλου θα γίνει την 13/10/2016 και του πρωταθλήματος την 03/11/2016.

Τις παραπάνω ημερομηνίες, τα σωματεία πρέπει να καταθέσουν τα έξοδα αγώνων διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η κλήρωση των ωρών και των γηπέδων θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία της Ένωσης στο δημοτικό γήπεδο Μαζαράκη. Σωματείο που για σοβαρό κοινωνικό λόγο ζητήσει εξαίρεση , πρέπει να το δηλώσει εγγράφως μέχρι την ημέρα της κλήρωσης αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτό το αίτημά. Η αρμόδια επιτροπή θα εξετάζει και θα αποφασίζει αναλόγως. Οι κοινωνικοί λόγοι είναι οι εξής και αφορούν ποδοσφαιριστή ή εκπρόσωπο της ομάδας: α) Γάμος, β) Βάπτιση παιδιού, γ) Απεβίωση, δ) 40ημερο μνημόσυνο, ε) Χορός ομάδας.

 1. Την διαδικασία σχετικά με τον ορισμό των διαιτητών των αγώνων θα την έχει ο αρμόδιος εκπρόσωπός του. Σε όλους τους αγώνες θα ορίζεται ένας διαιτητής και δύο βοηθοί διαιτητές. Αγώνας δεν θα αναβάλλεται σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός ή και δύο, εκ της διαιτητικής τριάδας και τον αγώνα θα διαιτητεύει ο τρίτος εξ αυτών. Στην περίπτωση όμως αυτή, εφόσον στο γήπεδο, παραβρίσκονται άλλοι διαιτητές, μπορούν να διαιτητεύσουν μόνο αν συμφωνήσουν και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες. Αν δεν προσέλθουν και οι τρείς ορισθέντες διαιτητές, ο αγώνας αναβάλλεται, εκτός αν συμφωνήσουν οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες να διαιτητεύσει άλλος διαιτητής που παρευρίσκεται στο γήπεδο. Η αποζημίωση της διαιτησίας θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής, θα έχει το δικαίωμα να μην ξεκινήσει τον αγώνα και η ομάδα(ή οι ομάδες) που θα το πράξουν, θα είναι υπαίτιες για την μη τέλεση του αγώνα. Οι διαιτητές ( και οι βοηθοί διαιτητές), εκτός του φύλλου αγώνα και τυχόν συμπληρωματικής έκθεσης, θα μπορούν να υποβάλλουν έκθεση αγώνα, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων.
 1. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται οποιαδήποτε ένσταση θελήσουν να υποβάλλουν στο φύλλο αγώνα οι αρχηγοί των ομάδων και όλες οι ενστάσεις θα αναγράφονται στον ειδικό χώρο του φύλλου αγώνος και θα λαμβάνουν γνώση οι αρχηγοί ενυπογράφως. Ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να γράψει τις τυχόν παρατηρήσεις.

Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει σε δικό του ασφαλή χώρο τόσο τα δελτία όσο και το φύλλο αγώνα επιτρέποντας μόνο στους αρχηγούς των ομάδων τυχόν έλεγχο που θέλουν να κάνουν και αυτό μόνο στο ημίχρονο ή στο τέλος του αγώνα.

Ο διαιτητής και οι γιατροί είναι υποχρεωμένος πριν τον αγώνα να ελέγχει τα δελτία των δηλωθέντων ποδοσφαιριστών και τις βεβαιώσεις ιατρού. Εάν δεν υπάρχει βεβαίωση ιατρού ο διαιτητής σε συνεργασία με τον ιατρό του αγώνα απαγορεύει στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί. Εάν ο ποδοσφαιριστής αρνηθεί να συμμορφωθεί στην υπόδειξη του διαιτητή τότε ο αγώνας δεν αρχίζει με υπαιτιότητα της ομάδας του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.

 1. Στην Γεν. Συνέλευση έγινε την 22/09/2016 αποφασίσθηκε όπως στους αγώνες του τουρνουά να παρευρίσκονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γιατροί, φυσικοθεραπευτές- νοσηλευτές ή διασώστες. Σε περίπτωση απουσίας τους ο αγώνας θα αναβάλλεται. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ: Σωματεία που δεν θα την καταθέσουν στην ένωση, δεν θα εγκρίνονται τα δελτία των ποδοσφαιριστών αυτών, κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να τους χρησιμοποιούν στους αγώνες του τουρνουά.

Στην περίπτωση όμως που ποδοσφαιριστής αγωνισθεί και υπάρξει ένσταση η συμμετοχή του θα θεωρηθεί ως κακή συμμετοχή και θα τιμωρείται ανάλογα.

Επίσης όλοι οι ποδοσφαιριστές σε περίπτωση τραυματισμού τους ή οτιδήποτε άλλο τους συμβεί, δεν έχουν το δικαίωμα να στραφούν ενάντια στην Ένωση ή στο σύλλογό τους.

 1. Στους αγώνες θα ορίζονται παρατηρητές αγώνων οι οποίοι θα υποβάλλουν έκθεση αγώνα η οποία και θα λαμβάνεται υπ όψιν από την αρμόδια επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων. Μέλη του Δ/Σ της Ένωσης εφόσον ορισθούν παρατηρητές έχουν το δικαίωμα βαθμολόγησης των διαιτητών κυρίως στα θέματα της πειθαρχίας των ποδοσφαιριστών τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παρατηρητής ο οποίος δεν αποδίδει επακριβώς τα γεγονότα του χώρου ευθύνης του για τυχόν υπαίτιους των παραβάσεων των κανονισμών θα τιμωρούνται από το Δ/Σ της Ένωσης με επακόλουθο και την ανάλογη τιμωρία της ομάδας που εκπροσωπούν ( βαθμοί ήθους κ.λπ.).  Με τη λήξη ενός αγώνα ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ εκτός από τους αρχηγούς των ομάδων δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο την είσοδο στα γραφεία των διαιτητών. Σε περίπτωση που ο ορισθείς παρατηρητής, απουσιάζει από τον αγώνα αδικαιολόγητα, η ομάδα που εκπροσωπεί, θα χρεώνεται στην βαθμολογία ήθους με ένα (1) βαθμό και στη συνέχεια οι βαθμοί θα διπλασιάζονται.
 1. Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά τη διάρκεια του τουρνουά και δεν αναφέρεται στην προκήρυξη της Ένωσης ή στον κανονισμό λειτουργίας του Ο.Π.Α.Α.Π, θα εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ καθώς επίσης και ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.).
 1. Η επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων θα αποτελείται από τρία (3) μέλη της Ένωσης καθώς και από τον εκπρόσωπο του Ο.Π.Α.Α.Π, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.
 1. Η επιτροπή εφέσεων αποτελείται από την ολομέλεια του Δ/Σ της Ένωσης και τον εκπρόσωπο του Ο.Π.Α.Α.Π, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.
 1. Η αρμόδια επιτροπή της Ένωσης θα καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής του τουρνουά, διατηρώντας το δικαίωμα ( και αφού το κρίνει σκόπιμο) να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής του.

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνει αγώνας για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας του τουρνουά, με τον αγώνα αυτό θα τελειώνει η ποδοσφαιρική περίοδος, αλλιώς θα είναι ο τελικός κυπέλλου. Το Δ/Σ της Ένωσης έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει σκόπιμο να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής του ΤΕΛΙΚΟΥ της τελετής λήξης του ΤΟΥΡΝΟΥΑ.

 

 1. Ο τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά θα είναι ο παρακάτω:

α) Η Α κατηγορία θα αποτελείται από 24 ομάδες οι οποίες με κλήρωση θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 12 ομάδων ο καθένας, οι οποίες και θα διαγωνισθούν μεταξύ τους σε 2 γύρους. Με την λήξη των αγώνων αυτών ο πρώτος του Α ομίλου και ο πρώτος του Β ομίλου θεωρούνται πρωταθλητές των ομίλων τους και περνούν κατ ευθείαν στους ημιτελικούς αγώνες.

 

β) Ο δεύτερος του πρώτου ομίλου θα αντιμετωπίσει τον τρίτο του β ομίλου και ο δεύτερος του β ομίλου θα παίξει με τον τρίτο του ά ομίλου. Στη συνέχεια οι νικητές των αγώνων αυτών με κλήρωση, η μια θα παίξει με τον πρώτο του α ομίλου και η άλλη με τον πρώτο του β ομίλου και οι νικητές πάλι των αγώνων αυτών (ημιτελικών) θα παίξουν στον τελικό ώστε να βγει ο πρωταθλητής του τουρνουά. Σε όλους τους αγώνες αυτούς , σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει παράταση και πέναλτι.

 

γ) Υποβιβασμός – άνοδος ομάδων

Από την Α κατηγορία υποβιβάζονται απευθείας στην Β οι δύο δωδέκατοι των ομίλων ενώ οι δύο ενδέκατοι θα αντιμετωπίσουν τους δύο δέκατους σε μονούς αγώνες χιαστί και έτσι οι νικητές θα παραμείνουν στην Α κατηγορία ενώ οι ηττημένοι υποβιβάζονται στην Β κατηγορία δηλαδή θα υποβιβασθούν 4 ομάδες.

 

δ) Στη Β’ κατηγορία , μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου , θα προβιβαστούν στην Ά κατηγορία απευθείας οι (3) τρείς πρώτες ομάδες , ενώ η 4η ομάδα σε περίπτωση που έχει διαφορά μικρότερη ή ίση των (5) πέντε βαθμών από την 5η ομάδα της κατηγορίας θα παίξει μονό αγώνα μπαράζ. Η νικήτρια ομάδα θα προβιβαστεί στην Ά κατηγορία. Σημειώνετε ότι σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ο αγώνας θα οδηγείτε σε παράταση και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

 1. Σε περίπτωση που ισοβαθμήσουν δύο ομάδες ή και περισσότερες ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψει η τελική κατάταξη των ομάδων είναι ο παρακάτω:
 1.  Μεγαλύτερη διαφορά βαθμών στους μεταξύ τους αγώνες.
 2.  Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
 3.  Καλύτερη διαφορά τερμάτων στην τελική βαθμολογία του τουρνουά.
 4.  Καλύτερη επίθεση στην τελική βαθμολογία του τουρνουά.
 5.  Αγώνας μπαράζ ( με παράταση και πέναλτι).
 1. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει μία ώρα (60’) πριν την κλήρωση των αγώνων και σε ανάγκη, μετά την κλήρωση. Τα σωματεία μπορούν να καταθέτουν ζητήματα που τους απασχολούν προς συζήτηση και η Επιτροπή θα κρίνει αν μπορούν τα σωματεία να παραβρίσκονται στις συζητήσεις αυτές. Όλες οι αποφάσεις του Δ/Σ είναι δεσμευτικές προς όλα τα σωματεία. Μέλη του Δ/Σ της Ένωσης δεν συμμετέχουν σε τυχόν αποφάσεις υπέρ ή κατά ομάδων που εκπροσωπούν.
 1. Σωματείο που θα αποβληθεί, αποχωρήσει ή δεν αγωνισθεί για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία οικονομική απαίτηση θα έχει από την Ένωση.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
 1. Όσοι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δήμου μας και ψηφίζουν στην πόλη μας.
 2. Όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια και μένουν ή εργάζονται στον Δήμο μας.
 3. Όσοι κατάγονται από την Κύπρο.
 4. Επίσημοι Διαιτητές και προπονητές.
 5. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 2 (δύο) αλλοδαπών παικτών , εφ όσον μένουν ή εργάζονται στην πόλη μας και έχουν τα νόμιμα στοιχεία για την παραμονή τους στην χώρα μας.
 6. Ποδοσφαιριστές προερχόμενοι από άλλα κράτη (εκτός Ελλάδας και Κύπρου ) της Ε.Ε. υπολογίζονται ως ξένοι.
 7. Όσοι ποδοσφαιριστές έχουν στην κατοχή τους Ελληνική ταυτότητα ομογενούς και μένουν ή εργάζονται στον δήμο μας.

Διευκρινίζεται ότι : Διαιτητές που ορίζονται (ως διαιτητές ή βοηθοί ) σε αγώνες του τουρνουά, απαγορεύεται να συμμετάσχουν και ως ποδοσφαιριστές σε ομάδες του τουρνουά. Τυχόν συμμετοχή τους, θα θεωρείται ως κακή συμμετοχή και θα τιμωρείται, μετά από ένσταση ή και αυτεπάγγελτα από την επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων.

 

 1. Κάθε σωματείο έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην επιτροπή του τουρνουά μέχρι τρεις (3) εκπροσώπους του οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι  ως προς τις υποχρεώσεις της ομάδας τους, προς τον Ο.Π.Α.Α.Π και την Ένωση.
 1. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και παράδοση των φύλλων αγώνων στα γραφεία της Ένωσης. Σε περίπτωση που από την κλήρωση των γηπέδων απουσιάζουν και τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει την ώρα και το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα, κατά την κρίση τους.

 

Σε περίπτωση που το Γηπεδούχο Σωματείο δεν προσκομίσει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα το Φ.Α. θα τιμωρείται με δυο (2) πόντους ποινής στο ήθος. Αν αυτό δεν παραδοθεί ούτε στην επόμενη κλήρωση (δηλ. 15 ημέρες μετά) τότε θα τιμωρείται με πέντε (5) πόντους στο ήθος. Τα σωματεία μπορούν να παραδίδουν το Φ.Α. σε μελή του Δ.Σ. που πιθανόν να παρευρίσκονται στον αγώνα τους.

 

 1. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να έχει στη δύναμή της έως σαράντα (40) ποδοσφαιριστές. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός μπορούν τα σωματεία να τον συμπληρώσουν ως την έναρξη του Β γύρου μαζί με τους μεταγραφέντες.
 1. Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να αποκτούν από μεταγραφή ελεύθερους ποδοσφαιριστές, με τη λήξη του α γύρου και πριν την έναρξη του Β γύρου. Ο μεταγραφόμενος ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει σχετική βεβαίωση της ομάδας του, ότι του επιτρέπει να μεταγραφεί. Με τη λήξη του τουρνουά παύουν να ισχύουν τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Επιτρέπεται να μεταγραφεί ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη της Α φάσης του κυπέλλου και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ο ποδοσφαιριστής αυτός δεν έχει δικαίωμα για άλλη μεταγραφή μέχρι τη λήξη του τουρνουά.
 1. Σωματείο που χρησιμοποιεί τιμωρημένο ποδοσφαιριστή ανεξαρτήτως αν υπάρχει ένσταση αντικανονικής συμμετοχής θα τιμωρείται αυτεπάγγελτα απ’ την αρμόδια Επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων ( βάσει του Κ.Α.Π.) και του πειθαρχικού κώδικα κι επιπλέον θα του αφαιρείται (1) ένας βαθμός από το βαθμολογικό πίνακα.

Σε αυτή την περίπτωση ο ποδοσφαιριστής δεν θα θεωρείται ότι έχει εκτίσει την ποινή του και θα υφίσταται η τιμωρία.

 1. Στους αγώνες ΝΟΚ-ΑΟΥΤ του κυπέλλου (φάση των 16 και μετά) που λήγουν στην κανονική διάρκειά τους ισόπαλοι, δεν θα ακολουθεί παράταση, αλλά η διαδικασία των Πέναλτι, εκτός απ τούς δύο ημιτελικούς και τον τελικό, στους οποίους θα υπάρχει ημίωρη (30’) παράταση και (σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος), διαδικασία των πέναλτι . Ομάδα που δεν θα προσέλθει να αγωνιστεί σε αγώνα κυπέλλου θα της αφαιρείται ένας (1) βαθμός από τον βαθμολογικό πίνακα του φετινού πρωταθλήματος. Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό κυπέλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του επόμενου πρωταθλήματος του τουρνουά. Επίσης ομάδα που θα τιμωρηθεί στον τελικό του κυπέλου ή αποχωρήσει μετά την έναρξή του θα της αφαιρούνται δέκα (10) βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα του επόμενου πρωταθλήματος του τουρνουά.
 1. Οι (κίτρινες και οι κόκκινες ) κάρτες μετρούν το ίδιο, συνεχόμενα τόσο στο Κύπελλο, όσο και στο πρωτάθλημα. Ποδοσφαιριστής που θα συμπληρώσει δέκα (10) βαθμούς ήθους, θα διαγράφεται από το ΤΟΥΡΝΟΥΑ. Σ’ αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα  θα κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και του Ο.Π.Α.Α.Π.

Η διαγραφή σωματείου ή ποδοσφαιριστού θα έχει χρονική ισχύεις από ένα (1) έτος μέχρι δια παντός.

 1. Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από των αγώνα λόγο εξύβρισης της οικογένειας αντιπάλου, διαιτητών , εποπτών, κλπ θα τιμωρείται με 6 αγωνιστικές.
 1. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναγράφηκαν σε επίσημα φύλλα αγώνων, πρέπει να αγωνισθούν για να θεωρηθούν ότι έχουν συμμετοχή σε αγώνες (Ε.Π.Ο-Ε.Π.Σ κ.λπ.).
 1. Σωματείο που δεν θα προσέλθει να αγωνιστεί σε τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες, θα αποβάλλεται από το τουρνουά και η συμμετοχή στα επόμενα θα κρίνεται από την Ένωση και τον Ο.Π.Α.Α.Π.
 1. Από την έναρξη ως τη λήξη του τουρνουά απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε επίσημα πρωταθλήματα ανδρών, νέων, εφήβων, παίδων κ.λπ.   ΕΠΟ,ΕΠΣ κ.λπ.  Η συμμετοχή επίσημου (επαγγελματία ή ερασιτέχνη) ποδοσφαιριστή, είναι αντικανονική και τιμωρείται, κατόπιν ένστασης κακής συμμετοχής του στον αγώνα ως ακολούθως:  H ομάδα χάνει τον αγώνα με σκορ 3-0 και της αφαιρείται και ένας (1) βαθμός από τον βαθμολογικό πίνακα.
 1. Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο φύλλο αγώνα ή και την επόμενη μέρα από τις 09:00-12:00 στα γραφεία της Ένωσης.(6945372972).Εξαιρείται η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή οποία υποβάλλεται μέχρι την  υπογραφή του φύλλου αγώνα και με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη του αγώνα ισχύει το άρθρο 23 του ΚΑΠ περί πλαστοπροσωπίας. Επίσης παύει να ισχύει το δεδικασμένο όσον αφορά προηγούμενες αποφάσεις της Ένωσης.
 1. Οι υποστηρίξεις των ενστάσεων πρέπει να γίνονται εγγράφως μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα ,πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι, ώστε να μπορεί η αρμόδια  Επιτροπή εκδίκασης φύλλων αγώνων ,έχει το δικαίωμα να δίνει στα σωματεία ολιγοήμερη διορία για την προσκόμιση στοιχείων για την υποστήριξη των ενστάσεων.
 1. Στο φύλλο αγώνα θα δηλώνονται ως 22 ποδοσφαιριστές και θα έχουν άπαντες, δικαίωμα συμμετοχής.
 1. Σε περίπτωση που οι φανέλες των διαγωνιζομένων ομάδων έχουν το ίδιο χρώμα η ομάδα που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα ως γηπεδούχος, έχει υποχρέωση να αγωνιστεί με φανέλες διαφορετικού χρώματος ή και με φανέλες τύπου ‘’σαλιάρας’’, τις οποίες θα φορούν οι διαγωνιζόμενοι πάνω από τις κανονικές φανέλες, με τους αριθμούς που έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνα.
 1. Ομάδα που φέτος, λόγω τιμωρίας δεν αγωνίζεται , ή δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή να παραιτηθεί από αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τιμωρείται ως ακολούθως:

Αφαιρούνται δυο (2) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος τουρνουά για κάθε αγώνα που δεν αγωνίζεται και επιπλέον , αφαιρούνται από τον βαθμολογικό πίνακα του επόμενου πρωταθλήματος : α) δυο(2) βαθμοί για τον πρώτο αγώνα που δεν θα αγωνισθεί φέτος β) δύο (2) βαθμοί για τον δεύτερο αγώνα που δεν θα αγωνισθεί και γ) τρείς (3) βαθμοί για τυχόν τρίτο αγώνα που δεν θα αγωνισθεί. Τέλος, σε περίπτωση που ομάδα, τερματίσει φέτος στο πρωτάθλημα, με μείον βαθμούς, οι βαθμοί αυτοί θα αφαιρεθούν από τον βαθμολογικό πίνακα του επόμενου τουρνουά .

 1. Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο Τουρνουά του Δήμου μας απαγορεύεται να αγωνίζονται σε φιλικούς αγώνες με επίσημα σωματεία , εάν δεν υπάρχει σχετική έγκριση από το Δ.Σ. της ένωσης, διαφορετικά θα τιμωρούνται με βαθμούς στο ήθος.
 1. Σωματείο το οποίο , με δική του ευθύνη αποχωρεί από το Τουρνουά δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει , εάν δεν παρέλθουν τουλάχιστον δύο (ετήσιες) αγωνιστικές περίοδοι . Εναπόκειται στην κρίση του Δ.Σ. της ένωσης και κατ’ επέκταση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των σωματείων , η συντομότερη επάνοδος του σωματείου , εφ’ όσον το αιτηθεί . Δεν μπορεί να επανέλθει σωματείο το οποίο αποβλήθηκε από το Τουρνουά , επειδή κρίθηκε υπαίτιο επεισοδίων .
 1. Σε περίπτωση που το σωματείο με το οποίο εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. της ένωσης , για διάφορους λόγους , παύει να συμμετέχει στο Τουρνουά , τότε , για να συνεχίσει να είναι μέλος του Δ.Σ. , πρέπει να προταθεί εκ νέου από άλλο σωματείο το οποίο όμως , δεν θα έχει υποδείξει άλλον εκπρόσωπο στις εκλογές που προηγήθηκαν .
 1. Σωματείο που θα υποβάλει οποιαδήποτε ένσταση , θα καταβάλει το ποσό των πέντε (5) ευρώ ,  ενώ , σωματείο που υποβάλει προσφυγή στην επιτροπή εφέσεων , θα καταβάλει το ποσό των δέκα (10) ευρώ .
 1. Το Δ.Σ. της ένωσης , έχει το δικαίωμα να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα και βαθμούς ήθους τόσο στους ποδοσφαιριστές και παράγοντες , όσο και στα σωματεία που δεν συμμορφώνονται με τα αναγραφόμενα στις προκηρύξεις της ένωσης και του Ο.Π.Α.Α.Π. , καθώς και των αθλητικών κανονισμών (Κ.Α.Π. , Πειθαρχικός Κώδικας , κ.ά.)

Τα ποσά που θα συγκεντρώνονται από τα προαναφερόμενα πρόστιμα , θα δίνονται κυρίως σε κοινωνικούς σκοπούς (τραυματισμούς ποδοσφαιριστών , κοπή πίττας , διάφορες εκδηλώσεις , κ.ά.).

Τα ποσά που θα συγκεντρώνονται από τα προαναφερόμενα πρόστιμα , θα δίνονται κυρίως σε κοινωνικούς σκοπούς (τραυματισμούς ποδοσφαιριστών , κοπή πίττας , διάφορες εκδηλώσεις , κ.ά.).

 

Σωματείο που δεν προσέρχεται να αγωνισθεί σε αγώνα (φιλικό ή επίσημο) που έχει ορισθεί , θα καταβάλει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα αγώνα (διαιτησία , γιατροί , κ.ά.) .

 

 

Με την έναρξη ισχύος της παρούσης προκήρυξης, παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 32ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 

 

Α) ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ :

1) Τσιριμιάγκος Κ. , 2) Δημακόπουλος Ι. , 3) Πιερουλίδης Σ.

Β) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1) Παπαχρήστου Π. , 2) Αθητάκης Μ. ,3) Χατζηγεωργίου Κ.

Γ) ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1) Τσιριμιάγκος Κ. , 2),Πιερουλίδης Σπ. , 3) Μηλίτσης Δ., 

και ο εκπρόσωπος του Ο.Π.Α.Α.Π. , γνωμοδοτικά .

Δ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το Δ.Σ. και ο εκπρόσωπος του Ο.Π.Α.Α.Π. 

Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1) Τσιριμιάγκος Κ. , 2) Δημακόπουλος Ι. ., 3) Πιερουλίδης Σ.

ΣΤ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

1)Περουκανέας Γ. , 2) Δημακόπουλος Ι.

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1) Μανωλίτσης Φ. , 2) Παπαχρήστου Π.  , 3) Περουκανέας Γ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                            Τσιριμιάγκος Καίσαρας                                  Πιερουλίδης Σπυρίδων