ΚΟΣΜΟΣ

2015-11-29 23:51

Η Ο.Ε. στην σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής: Τιμωρεί με 1 βαθμό την ομάδα ΚΟΣΜΟΣ στο πίνακα ήθους λόγο μη προσέλευσης ως παρατηρητής σε αγώνα για την 4η Αγωνιστική την 21/11/2015.