ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ Β' ΓΥΡΟΥ

2016-02-11 21:20

Καλούνται όλες οι ομάδες να καταβάλουν το ποσό των πενήντα (50€) ευρώ ως δόση για τον Β΄ γύρο του 31ου πρωταθλήματος μέχρι την επόμενη Πέμπτη 18/02/2016.