ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2020-10-05 03:15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Το Δ.Σ. της Ένωσης ενημερώνει τους εκπροσώπους των ομάδων ότι στο site της Ένωσης θα βρείτε στο πεδίο "ΕΝΤΥΠΑ" όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021. 

https://www.epsap.gr/downloads (desktop version)

https://m.epsap.gr/downloads/ (mobile version)

 

Δελτίο Ποδοσφαιριστή

Για τη νέα αγωνιστική περίοδο όλα τα δελτία ποδοσφαιριστή θα αντικατασταθούν από τα νέα. 

Σημαντικές αλλαγές: η θεώρηση του δελτίου καθώς ο αριθμός δελτίου θα δίνεται πλέον από την γραμματεία της Ένωσης και ΜΟΝΟ όταν θα υπάρχει Ιατρική γνωμάτευση συνοδευόμενη από την Κάρτα υγείας αθλητή υπογεγραμμένα από γιατρό και την Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητή υπογεγραμμένη από τον αθλητή.

Σημείωση: κατά την προσκόμιση του δελτίου ποδοσφαιριστή για θεώρηση στην ένωση θα πρέπει να έχετε ένα έγχρωμο φωτοαντίγραφο του δελτίου όπου θα αποτελεί και το δελτίο εισόδου αθλητή στον αγώνα. 

 

Ιατρικό Ιστορικό

Συμπληρώνεται από τον αθλητή και με την Κάρτα υγείας αθλητή θα πρέπει να τα προσκομίσει στον γιατρό για να λάβει την Ιατρική Βεβαίωση. 

 

Κάρτα Υγείας Αθλητή

Συμπληρώνεται από τον γιατρό και έχει χρονική ισχύ για ένα χρόνο, θα χρειαστείτε μια φωτογραφία.
 

Ονομαστικός Κατάλογος Ομάδας

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να αποσταλεί στο mail της Ένωσης epsap2015@gmail.com.

 

Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητή

Συμπληρώνεται και υπογράφεται αυστηρά από τον αθλητή και θα πρέπει να την προσκομίσετε στην γραμματεία της Ένωσης για την θεώρηση του δελτίου.

 

Δήλωση Συμμετοχής

Συμπληρώνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας και θα πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία της Ένωσης μέχρι την 13/10/2020.

 

Αίτηση Μεταβολών Ποδοσφαιριστή

Συμπληρώνεται κατά την μεταγραφική περίοδο για την παραχώρηση ποδοσφαιριστή από σωματείο σε σωματείο.