ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

2016-01-30 01:01

Η Ο.Ε. στην σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής:  Διαγράφει από το πίνακα διαιτησίας το μέλος της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. για πλημμελή καθήκοντα και ελλιπή καταγραφή γεγονότων στον αγώνα ΚΥΘΝΟΣ – ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ για την 10η Αγωνιστική την 24/01/2016.