ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

2015-06-05 18:23

Η Ο.Ε. διαγράφει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗ ΣΤΕΛΑ διότι ήταν αδικαιολόγητος απούσα από τρεις (3) συνεδριάσεις. Την θέση και τα καθήκοντα της αναλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος ΜΑΜΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.