Ανακοίνωση

2022-02-28 23:28

Αγαπητά Μέλη της Ε.Π.Σ.Α.Π.,

Ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των ομάδων ότι, για λόγους ορθής τήρησης του Μητρώου Ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να προσκομίσουν τις άδειες παραμονής των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών τους.

Η ανωτέρω προσκόμιση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την επόμενη Πέμπτη 10/03/2022 με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο (messenger, viber, e-mail ή εκτυπωμένη φωτοτυπία).

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α.Π.