Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
3η - 04/12/21 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Δ. 233 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 26/02/22 ΑΡΓΕΙΤΗΣ Ι. 350 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 26/02/22  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤ. 229 ΚΙΤΡΙΝΗ -
7η  - 13/03/22 ΛΙΟΣΗΣ Κ. 407 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΑΡΓΕΙΤΗΣ Ι. 350 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

4η 05/02/22 ΛΟΦΟΣ ΑΕΤΩΝ Μη Προσέλευση  5 Βαθμοί Ήθους
5η 12/02/22 ΛΟΦΟΣ ΑΕΤΩΝ Μη Προσέλευση  10 Βαθμοί Ήθους
9η 02/04/22 ΛΟΦΟΣ ΑΕΤΩΝ Μη Προσέλευση  20 Βαθμοί Ήθους

                                                                           ΣΥΝΟΛΟ: 35 Βαθμοί Ήθους