Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
           
           
           

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
06/11/2022 1η Πρωταθλήματος Μη Προσεύλευση Ομάδας ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5
13/11/2022 2η Πρωταθλήματος Μη Προσέλευση Ομάδας ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 10