Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 21/11/21 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. 179 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 21/11/21 ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. 178 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΣΕΡΒΙΤΗΣ Θ. 303 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. 179 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΧΥΣΕΝΙ Ε. 172 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
3η - 12/12/21 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. 179 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 12/12/21 ΚΑΒΟΥΡΑΣ Λ. 174 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 12/12/21 ISOLLARI E. 306 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22 ΧΥΣΕΝΙ Ε.  172 ΚΟΚΚΙΝΗ 4
6η - 20/02/22 ΛΙΑΝΕΑΣ Α. 168 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. 179 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΜΟΥΚΙΑ Α. 171 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΛΙΑΝΕΑΣ Α. 168 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ISOLLARI E. 306 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΣΑΚΚΑΣ Δ. 169 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΧΥΣΕΝΙ ΕΡΓ. 172 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ISOLLARI ELK. 181 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. 179 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 
6η 20/02/22 ΧΥΣΕΝΙ Ε. Κόκκινη 4 Βαθμοί Ήθους
9η 02/04/22 ΔΟΞΑ Ως παρατηρητής 1 Βαθμός Ήθους

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους