Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
4η - 06/02/22 ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΧΡ. 793 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 19/02/22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ι. 794 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 19/02/22 ΘΕΟΣ Α. 784 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  ΣΚΑΡΛΗΣ ΣΤ. 787 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 03/04/22  RAKISH TENLIEV I. 790 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

2η 21/11/21   ΑΣΤΡΑΠΗ Ως παρατηρητής 1 Βαθμός Ηθους
4η 06/02/22 ΑΣΤΡΑΠΗ  Ως παρατηρητής  2 Βαθμοί Ήθους
6η 20/02/22 ΑΣΤΡΑΠΗ Ως παρατηρητής 4 Βαθμοί Ήθους
8η 20/03/22 ΑΣΤΡΑΠΗ Ως παρατηρητής 8 Βαθμοί Ήθους
7η 13/03/22 ΑΣΤΡΑΠΗ Μη Προσέλευση 5 Βαθμοί Ήθους
8η 20/03/22 ΑΣΤΡΑΠΗ Μη Προσέλευση  10 Βαθμοί Ήθους
30 08/05/22 ΑΣΤΡΑΠΗ Μη Προσέλευση  20 Βαθμοί Ήθους

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 50 Βαθμοί Ήθους