Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
04/12/2022 5η Πρωταθλήματος 1210 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
15/01/2023 7η Πρωταθλήματος 695 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
15/01/2023 7η Πρωταθλήματος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
29/01/2023 9η Πρωταθλήματος 691 ΚΕΡΤΣΟΒΑ Β. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
12/02/2023 11η Πρωταθλήματος 1122 ΝΤΕΝΤΑΪ Ο. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
15/01/2023 7η Πρωταθλήματος ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α. 4