Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. 693 ΚΟΚΚΙΝΗ 10 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ
1η - 14/11/21 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 689 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 21/11/21 ΤΣΟΥΜΠΑΣ Γ. 681 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/12/21 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Μ. 780 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/12/21 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΗΡ. 688 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/12/21 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 685 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
6η - 20/02/22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  685 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22  ΖΗΝΩΝΟΣ Π. 683 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22  ΤΣΟΥΜΠΑΣ Γ.  681 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 19/03/22 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 684 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 19/03/22 ΡΕΝΤΗΣ Ν. 964 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 19/03/22 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α. 695 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22 ΤΣΟΥΜΠΑΣ Γ. 681 ΚΙΤΡΙΝΗ -
 
 
1η 14/11/21 ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. Κόκκινη 10 Βαθμοί Ηθους

                                                                             ΣΥΝΟΛΟ: 10 Βαθμοί Ήθους