Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 20/11/21 ΓΡΙΒΑΣ Ε. 126 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 20/11/21 ΓΡΙΒΑΣ Χ. 123 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 20/11/21 ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. 135 ΚΟΚΚΙΝΗ 3
2η - 28/11/21 ΜΟΥΑΤΖΙΡΗΣ Ι. 133 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΓΡΙΒΑΣ Χ. 123 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΚΑΛΔΕΛΗΣ Ε. 122 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 06/02/22 ΓΡΙΒΑΣ Χ.  123 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 19/02/22 ΡΟΥΜΠΟΣ Δ.  135 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 19/02/22 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. 120 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
6η - 19/02/22 ΓΡΙΒΑΣ Ε. 126 ΚΟΚΚΙΝΗ 4
9η - 03/04/22 ΚΑΛΔΕΛΗΣ Ε. 122 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΕΥΘΥΜΙΟΥ Θ. 127 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος SHABANI EM. 130 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 1ος ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. 135 ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 
 
1η 20/11/21 ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. Κόκκινη 3 Βαθμοί Ηθους
6η 19/02/22 ΓΡΙΒΑΣ Ε. Κόκκινη 4 Βαθμοί Ήθους
7η 12/03/22 ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ Μη Προσέλευση 5 Βαθμοί Ήθους

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 12 Βαθμοί Ήθους