Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΚΑΤΣΗΣ Ε. 290 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 20/11/21 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 48 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 20/11/21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ. 44 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 20/11/21 ΚΑΤΣΗΣ Ε. 290 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 05/12/21 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Π. 297 ΚΟΚΚΙΝΗ 4
4η - 05/12/21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ. 44 ΚΟΚΚΙΝΗ 1
4η - 05/12/21 ΚΑΤΣΗΣ Ε. 290 ΚΙΤΡΙΝΗ -
4η - 05/12/21 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Γ. 759 ΚΙΤΡΙΝΗ -
5η - 12/12/21 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 51 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  48 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ.  44 ΚΙΤΡΙΝΗ -
6η - 20/02/22 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 311 ΚΟΚΚΙΝΗ 2
7η - 27/02/22 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Γ.  759 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ Α. 46 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΧΑΣΑΠΙΑΚΟΣ ΧΡ. 932 ΚΙΤΡΙΝΗ -
8η - 20/03/22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡ. 44 ΚΙΤΡΙΝΗ -
9η - 02/04/22 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ.   48 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ Α. 398 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Γ. 759 ΚΙΤΡΙΝΗ -
Φάση 30 - 2ος  ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗ 4
Φάση 30 - 2ος  ΝΤΕΝΤΕ Δ. 294 ΚΟΚΚΙΝΗ 2

 

 

4η 05/12/21 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Π. Κόκκινη 4 Βαθμοί Ηθους
6η 20/02/22 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.  Κόκκινη 2 Βαθμοί Ήθους
30 08/05/22 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. Αποβολή 4 Βαθμοί Ήθους
30 08/05/22 ΝΤΕΝΤΕ Δ. Κόκκινη 2 Βαθμοί Ήθους

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 12 Βαθμοί Ήθους