Αριθμός Δελτίου Επώνυμο Όνομα
624 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
625 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
629 ARION DUMITRU
632 ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
633 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
637 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
723 FRANCIS ALAA
993 ABDELRAHMAN ABDALLA
1076 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1077 ΚΑΡΥΑΚΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1110 IBRAHIM GAMAL
1111 ALI ALAA
1112 ΛΥΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1113 ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
620 ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
641 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
623 ΧΑΛΙΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
630 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
626 ΜΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1257 ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
638 ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1285 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ