1η Αγωνιστικη ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΔΟΞΑ
  REPO  -  ΑΡΗΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
2η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΔΟΞΑ  -  REPO
  ΑΡΗΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
       
3η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  REPO  -  ΛΟΦΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΑΡΗΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
4η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  REPO
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΛΟΦΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΑΡΗΣ
       
5η Αγωνιστικη ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  REPO  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΑΡΗΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
6η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  REPO
  ΛΟΦΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΔΟΞΑ
       
7η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΔΟΞΑ  -  ΛΟΦΟΣ
  REPO  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
8η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΔΟΞΑ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  REPO  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΛΟΦΟΣ
       
9η Αγωνιστικη ΛΟΦΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΔΟΞΑ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΡΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  REPO
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
10η Αγωνιστικη ΛΟΦΟΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΑΡΗΣ  -  REPO
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
       
11η Αγωνιστικη ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΛΟΦΟΣ
  REPO  -  ΔΟΞΑ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
12η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΛΟΦΟΣ  -  REPO
  ΑΡΗΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΔΟΞΑ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
       
13η Αγωνιστικη REPO  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΔΟΞΑ
  ΑΡΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
14η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  REPO
  ΛΟΦΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΔΟΞΑ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
       
15η Αγωνιστικη ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  REPO  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΑΡΗΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
16η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΑΡΗΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  REPO
       
17η Αγωνιστικη ΔΟΞΑ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΡΗΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  REPO
  ΛΟΦΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ
       
18η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΑΡΗΣ
  REPO  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ