1η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
2η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
       
3η Αγωνιστικη ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
4η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
       
5η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
6η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
       
7η Αγωνιστικη ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
8η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
       
9η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
10η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΕΤΟΣ
       
11η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
12η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
       
13η Αγωνιστικη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
14η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
15η Αγωνιστικη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
16η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
       
17η Αγωνιστικη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
18η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΡΙΩΝ