Αν θέλετε να στείλετε φωτογραφικό υλικό της ομάδας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το email της ένωσης epsap2015@gmail.com